Razpis SIPN 2021

I.) PRAVILNIK

 Pravilnik o sofin nogometne infrastrukture V1.0. - 25042019.pdf ( kB)

II.) RAZPIS SIPN 2021

Na podlagi 5. in 6. člena Statuta NZS, sklepa 17. seje IO NZS z dne 15.3.2018, na kateri je bil sprejet Pravilnik NZS o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu (v nadaljevanju Pravilnik) ter spremembe le-tega (12.člen) na 35.seji dne 25.4.2019, sprejetega finančnega načrta NZS za leto 2021 ter sklepa na 10.seji IO NZS z dne 6.5.2021,  NZS objavlja Razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2021 (razpis SIPN-2021).

 Razpis SIPN 2021 - 06052021.pdf ( kB)
 Obrazec NZS 06052021 - Razpis SIPN-2021.xlsx ( kB)

III.) SKLEP O RAZDELITVI SREDSTEV 2021

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 13. seji dne 29.6.2021 sprejel sklep o razdelitvi sredstev v okviru razpisa za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2021 (razpis SIPN – 2021). Nogometna zveza Slovenije bo tako na osnovi razpisa SIPN – 2020 za infrastrukturne projekte v nogometu namenila sredstva v skupni višini 500.000,00 EUR.

 Priloga A - razpis SIPN 2021 - sklep IO z dne 29062021 o razdelitvi sredstev.pdf ( kB)
 Priloga B - razpis SIPN 2021 - TABELA razdelitve sredstev - sklep IO z dne 29062021.pdf ( kB)
 Priloga C - zahtevek investitorja za izplačilo.docx ( kB)
 

DELI NA