Izobraževanje

Izobraževanja

Ključna naloga NZS za celovito upravljanje s tveganji s področja integritete je izobraževanje igralcev, sodnikov, trenerjev in uradnih oseb o pravilih in tudi morebitnih težavah, ki se navezujejo na preprečevanje nameščanja tekem, vključno z dolžnostjo poročanja o tovrstnih dogodkih. UEFA in NZS se že vrsto let zavedata, da je izobraževalni del ključen za dolgoročno vplivanje na spremembo obstoječih praks. Posebna pozornost je namenjena mladinskih selekcijam, kjer se večina mladih igralcev prvič zave pomena zaščite integritete nogometne igre.

Od leta 2011 naprej je UEFA skupaj za nacionalnimi zvezami vzpostavila mrežo strokovnjakov s področja integritete za celovito upravljanje tovrstnega področja.

Poleg opravljanja funkcije posrednika med nogometnimi deležniki in organi pregona vodja področja integritete skrbi tudi za izmenjavo informacij in izkušenj z UEFA administracijo pri vprašanjih povezanih s sumi prirejanja rezultatov nogometnih tekem, disciplinskimi postopki, korupcijo ali kaznivimi dejanji, ki vplivajo na nogomet v širšem smislu

V jedru temeljnega delovanja NZS je izobraževanje vseh deležnikov. Vodja področja integritete organizira izobraževanja za igralce, sodnike, delegate, trenerje in vse, ki so vpeti v nogometno okolje.

DELI NA