Sporočilo predsednika

»Ena izmed ključnih nalog NZS za katero se bom tudi osebno zavzemal je zagotoviti, da se v nogometnem okolju vzpostavijo pogoji, kjer ima glavno vlogo nogomet v vsej svoji čistosti in neomadeževanosti. Nogometno okolje je potrebno zaščititi pred vplivi organiziranega kriminala in vseh nedovoljenih praks.  

Izobraževanje igralcev, uradnih oseb in trenerjev je ključno za doseganje cilja, ki mu sledimo - ničelna toleranca ob ugotovljenih zlorabah in nedovoljenih praksah povezanih s prirejanjem rezultatov, dogodkov ali delov dogodkov, dopingom in ostalimi dejanji, ki škodujejo integriteti nogometa.

Le s skupnimi močmi in v želji, da zaščitimo naš šport lahko izkoreninimo tovrstna dejanja in vrnemo nogomet nazaj športnikom, navijačem in vsem ljubiteljem te prečudovite igre.

Radenko Mijatović

Predsednik NZS«

DELI NA