Cilji licenčnega sistema

Splošni (nogometni) cilji:

  • nadaljnji napredek in dvig ravni slovenskega in evropskega nogometa,
     
  • skrb za mladinski nogomet,
     
  • pridobitev kvalitetne nogometne infrastrukture,
     
  • vzpodbujanje medsebojnega spoštovanja in sodelovanja med vsemi akterji nogometne igre - trenerji, igralci in sodniki ter funkcionarji,
     
  • vzpostavitev temeljev za trdno finančno poslovanje klubov,
     
  • zagotavljanje kontinuitete tekmovanj na nacionalni in mednarodni ravni,
     
  • kvalitetna organiziranost nogometnih klubov,
     
  • itd.

 

Posebni (licenčni) cilji:

  • dvig kvalitete slovenskega nogometa,izoblikovanje razvojnih programi za celovito šolanje mladih nogometašev,

  • vlaganja prvoligaških klubov v mladinske pogone (vzor in primer za ostale klube),

  • dvig ravni fair playja na igriščih in izven njih.

  • uvrstitev v evropska tekmovanja pod okriljem UEFA na podlagi doseženih tekmovalnih uspehov v nacionalnem tekmovanju,

  • sodelovanje nogometnih klubov pri vzpostavitvi strokovnih programov za boljše medsebojno razumevanje in spoštovanje vseh akterjev nogometne igre (igralci, trenerji, sodniki, funkcionarji).

  • izboljšanje evropskih nogometnih objektov v skladu s potrebami modernega nogometa (varni, udobni in okolju prijazni nogometni štadioni),

  • ustvarjanje primernega delovnega okolje za medije,

  • izboljšanje pogojev za trening,

  • zagotavljanje klubskega managementa v skladu s potrebami modernega nogometa (dobro izobraženi, usposobljeni in strokovni klubski delavci z znanjem specifičnega know-howa in izkušnjami)

  • zagotavljanje visoke strokovnosti trenerskega kadra in drugega spremljajočega osebja,

  • zagotavljanje medicinske podpore s strani usposobljenega osebja,

  • vzpostavitev pravne podlage za delovanje klubov v okvirih nacionalne nogometne zveze in sodelovanje v nacionalnih tekmovanjih,

  • pridobitev korektnih (točnih) informacij in dokumentov s strani klubov,
  • vzpostavitev tekočega finančnega nadzora nogometnih klubov,
  • izboljšanje ekonomske in finančne sposobnosti ter učinkovitosti klubov,

  • povečanje popolnosti tekmovanj in zmanjšanje možnosti za morebitne nepredvidene bankrote,

  • povečanje zmogljivosti, transparentnosti in verodostojnosti klubov,

  • izboljšanje finančne slike o nogometnih klubih;

 

Podcilji in naloge 2018/2019:

  • nacionalne in mednarodne (benchmarking) analize in primerjave licenčnih podatkov;
     
  • usposabljanja in izobraževanja za nogometne predstavnike različnih profilov in nivojev;
     
  • sestava lig NZS za 2018/19 na podlagi doseženih športnih rezultatov in pridobljene licence za tekmovanja - zadostno število klubov z licenco za lige NZS;
     
  • zadržati oziroma povečati število klubov z mednarodno UEFA licenco (10);
     
  • povečanje števila štadionov z UEFA licenco (4*, 3*, 2* ali 1*);
     
  • izboljšanje stanja na obstoječih UEFA  in SNL štadionih;
     
  • elektronsko arhiviranje dokumentov;
     
  • izmenjava in pridobivanje mednarodnih izkušenj;
     
  • izboljšanje sistema poročanja za finančni nadzor klubov;
     
  • nadgradnja informacijskega sistema.

DELI NA