Cilji licenčnega sistema

Splošni (nogometni) cilji:

 • nadaljnji napredek in dvig ravni slovenskega in evropskega nogometa,
   
 • skrb za mladinski nogomet,
   
 • pridobitev kvalitetne nogometne infrastrukture,
   
 • vzpodbujanje medsebojnega spoštovanja in sodelovanja med vsemi akterji nogometne igre - trenerji, igralci in sodniki ter funkcionarji,
   
 • vzpostavitev temeljev za trdno finančno poslovanje klubov,
   
 • zagotavljanje kontinuitete tekmovanj na nacionalni in mednarodni ravni,
   
 • kvalitetna organiziranost nogometnih klubov,
   
 • itd.

 

Posebni (licenčni) cilji:

 • dvig kvalitete slovenskega nogometa,izoblikovanje razvojnih programi za celovito šolanje mladih nogometašev,

 • vlaganja prvoligaških klubov v mladinske pogone (vzor in primer za ostale klube),

 • dvig ravni fair playja na igriščih in izven njih.

 • uvrstitev v evropska tekmovanja pod okriljem UEFA na podlagi doseženih tekmovalnih uspehov v nacionalnem tekmovanju,

 • sodelovanje nogometnih klubov pri vzpostavitvi strokovnih programov za boljše medsebojno razumevanje in spoštovanje vseh akterjev nogometne igre (igralci, trenerji, sodniki, funkcionarji).

 • izboljšanje evropskih nogometnih objektov v skladu s potrebami modernega nogometa (varni, udobni in okolju prijazni nogometni štadioni),

 • ustvarjanje primernega delovnega okolje za medije,

 • izboljšanje pogojev za trening,

 • zagotavljanje klubskega managementa v skladu s potrebami modernega nogometa (dobro izobraženi, usposobljeni in strokovni klubski delavci z znanjem specifičnega know-howa in izkušnjami)

 • zagotavljanje visoke strokovnosti trenerskega kadra in drugega spremljajočega osebja,

 • zagotavljanje medicinske podpore s strani usposobljenega osebja,

 • vzpostavitev pravne podlage za delovanje klubov v okvirih nacionalne nogometne zveze in sodelovanje v nacionalnih tekmovanjih,

 • pridobitev korektnih (točnih) informacij in dokumentov s strani klubov,
 • vzpostavitev tekočega finančnega nadzora nogometnih klubov,
 • izboljšanje ekonomske in finančne sposobnosti ter učinkovitosti klubov,

 • povečanje popolnosti tekmovanj in zmanjšanje možnosti za morebitne nepredvidene bankrote,

 • povečanje zmogljivosti, transparentnosti in verodostojnosti klubov,

 • izboljšanje finančne slike o nogometnih klubih;

 

Podcilji in naloge 2023/2024:

 • nacionalne in mednarodne (benchmarking) analize in primerjave licenčnih podatkov;
   
 • usposabljanja in izobraževanja za nogometne predstavnike različnih profilov in nivojev;
   
 • sestava lig NZS za 2023/24 na podlagi doseženih športnih rezultatov in pridobljene licence za tekmovanja - zadostno število klubov z licenco za lige NZS;
   
 • zadržati oziroma povečati število klubov z mednarodno UEFA licenco (10);
   
 • povečanje števila štadionov z UEFA licenco (4*, 3*, 2* ali 1*);
   
 • izboljšanje stanja na obstoječih UEFA  in SNL štadionih;
   
 • elektronsko arhiviranje dokumentov;
   
 • izmenjava in pridobivanje mednarodnih izkušenj;
   
 • izboljšanje sistema poročanja za finančni nadzor klubov;
   
 • nadgradnja informacijskega sistema.

DELI NA