NZS predpisi

STATUT, PRAVILNIKI, POSLOVNIKI IN DRUGI SKLEPI

 Statut NZS, V3.0, 25. 04. 2019 (NOVO!)
 Poslovnik o delu skupščine.pdf ( kB) , 12.02.2010
 Poslovnik o delu IO NZS.pdf ( kB) , 1.2.2010
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora NZS_V03102019.pdf ( kB)
 Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS_V1.3_14032017.pdf ( kB) ,V1.3.; 14.3.2017
 Pravilnik NZS o svetovalnih komisijah.pdf ( kB) , 24.9.2010, spremembe in doplolnitve z dne 26.1.2012 in z dne 11.3.2015
 Pravilnik o organih, ki odločajo na prvi stopnji in o pritožbenih organih (V1.1).pdf ( kB) , 15.9.2011, sprememba z dne 23.6.2004
 Pravilnik o arbitraži.pdf ( kB), V2.0, 19. 06. 2019 

 

LICENČNI PREDPISI

 Pravilnik o licenciranju nogometnih klubov_V6.1 (1).pdf ( kB), V6.1.
 Pravilnik NZS o drugi mladi članski ekipi U23 v 3.0 16042017.pdf ( kB) , 10.8.2009, spremembe z dne 7.7.2014 in 29.6.2016                          
 UEFA Infrastructure Regulations 2018 - ANG 032018.pdf ( kB)
 Uefa Pravilnik o infrastrukturi stadionov 2018 - SLO prevod maj 2018.pdf ( kB)
 UEFA Competitions and Stadium Categories - season 2019 2020.pdf ( kB)
 Keeping children safe in European football_SL.pdf ( kB)
 Child Safeguarding Toolkit for UEFA Member Associations_SL.pdf ( kB)

 

REGISTRACIJSKI PREDPISI

 Pravilnik o registraciji in statusu igralcev (PRSI), V5.0, 19. 06. 2019 (NOVO!)
 Pravilnik o registraciji in vpisu nogometnih klubov v register NZS.pdf ( kB) , 19.12.2011
 Prestopi mladoletnih igralcev_navodila zimski prestopni rok 2019.pdf ( kB)
 Pravilnik o posrednikih v nogometu.pdf ( kB) , 18.06.2015

 

TEKMOVALNI PREDPISI

 Tekmovalni pravilnik NZS_V2.5_čistopis_09082018.pdf ( kB) , 9.8.2018
 Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji (V3.5), 29.6.2020 (NOVO!)
 Sklepi za tekmovanja NZS v mladinskih kategorijah_V3.1_19062018.pdf ( kB), 19.6.2018
 Spremembe in dopolnitve odločb NZS k pravilom igre.pdf ( kB) , 13.3.2013
 Odločbe NZS k pravilom igre_V2.0_27062017 (1).pdf ( kB) , 6.2.2006
 Pravila tekmovanja mlajših dečkov U13 (V3.0).pdf ( kB) , 12.3.2014, veljajo od 1.7.2014
 Pravila tekmovanja starejših cicibanov U11 (V1.1).pdf ( kB) , 19.5.2014, spremembe z dne 7.7.2014
 Pravila tekmovanja mlajših cicibanov U9 (V1.0).pdf ( kB) , 19.5.2014, veljajo od 1.7.2015
 Pravila tekmovanja deklic U15 in U13.pdf ( kB) , 4.9.2013
 Obveznosti vodstev poverjenih tekmovanj.pdf ( kB) , 29.6.2009
 Varnost na stadionih.pdf ( kB) , 20.02.1997
 Red na športnih in drugih javnih prireditvah.pdf ( kB) , 15.1.1997

 

FUTSAL PREDPISI

Akti, pravilniki in obrazci

 

FINANČNI PREDPISI

 Pravilnik o računovodstvu.pdf ( kB) , 12.4.2010
 Sklepi o kritju stroškov odpovedanih oz. prekinjenih in ponovljenih oz n....pdf ( kB) , 19.6.2018

 

DRUGI PREDPISI

 Disciplinski pravilnik NZS_V4.1_29062020_dopolnitev 38 č.pdf ( kB), V4.1, 29. 06. 2020 
 Navodila sodnikom glede dejanj nestrpnosti, sovraštva in žalitev dostojanstva.pdf ( kB) , 20.6.2012
 Pravilnik o reprezentancah.pdf ( kB) , 18.2.2010
 Pravilnik o agentih igralcev.pdf ( kB) , 12.4.2010
 Pravilnik o trenerskem šolanju in usposabljanju_28022017_samo pravilnik.pdf ( kB) , 28.2.2017
 Pravilnik NZS o varstvu  osebnih in zaupnih podatkov.pdf ( kB) , 24.9.2010
 Pravilnik NZS o medijskih in sponzorskih pravicah.pdf ( kB) , 2.11.2009
 Pravilnik o priznanjih_V2.0_2018_23102018_čistopis_dopolnjen.pdf ( kB) , 23.10.2018
 Pravilnik o prostih vstopnicah.pdf ( kB) , 1.10.2014
 Pravilnik o sofinancirju nogometne infrastrukture_25042019.pdf ( kB)

 

DRUGO

 Višina kotizacij taks, certifikatov in opominov (V2.3).pdf ( kB) , 14.12.2006, spremembe z dne 2.3.2010, 27.9.2012, 16.10.2013, 19.5.2014 in 29.6.2016

 

DELI NA