Regijski centri MNZ

S pričetkom novega tekmovalnega leta 2016/2017 bodo v skladu s strateškimi usmeritvami na področju mladinskega nogometa stopile v veljavo nekatere spremembe pri izvajanju programov nogometnih centrov MNZ. Vadbo v nogometnih centrih MNZ želimo čim bolj približati igralcem in klubom v vseh regijah, zato se bodo vsebine programa (pod novim imenom Regijski centri MNZ) v sodelovanju trenerjev MNZ, koordinatorjev področij Nogometa za vse, klubskih trenerjev in trenerjev NZS, ki delujejo v okviru nacionalnih panožnih športnih šol, izvajale regijsko v vseh devetih medobčinskih nogometnih zvezah.

Najpomembnejši cilji programa, s katerimi želimo igralcem omogočiti dodatne možnosti za njihov nogometni in osebnostni razvoj, klubom pa ponuditi strokovno pomoč pri razvoju igralcev, so naslednji: - poenotenje vsebine dela v vseh MNZ; - povečanje števila treningov v posamezni tekmovalni sezoni; - krajevna razpršenost centrov znotraj MNZ; - strokovna priprava programov; - spremljanje igralcev s pomočjo osebnega kartona; - zagotavljanje dodatne strokovno vodene aktivnosti za igralce igralcem dodatno strokovno vodeno aktivnost; - vključevanje klubskih trenerjev v proces vadbe; - dodatno izobraževanje trenerjev v okviru letnih trenerskih usposabljanj.

Program dela v Regijskih centrih MNZ je namenjen dodatni nogometni izobrazbi in vzgoji mladih nadarjenih nogometašev v starosti 11 in 12 let, za katere klubski trenerji ocenjujejo, da imajo z dodatnim delom možnost napredovanja v selekcijskem procesu. Treningi bodo sestavljeni v skladu s sprejetim mladinskim programom NZS ter usmeritvami in zahtevami programov mladinskih nogometnih reprezentanc Slovenije. Vadba bo usmerjena individualno, s čimer bomo zagotovili boljši nadzor in večji učinek vadbe. 2 V okviru posameznega Regijskega centra MNZ se bo izvajal trenažni proces ločeno za starostni kategoriji U13 in U12. Treninga si bosta sledila eden za drugim in trajala vsak 90 minut. Regijski centri MNZ bodo mladim nadarjenim igralcem ponudili možnost dodatne vadbe, razvoja in uveljavljanja posameznikovega talenta ter jih še dodatno vzpodbudili in motivirali za treniranje ter posledično napredovanje v svojih sposobnostih in znanju.

 Model igre mlajših reprezentanc, usmeritve za RC_Milan Miklavic_NZS.ppt ( kB)

Teningi v RC MNZ...

 

DELI NA