Razpis SIPN 2019

II.) RAZPIS SIPN 2019

Na podlagi 5. in 6. člena Statuta NZS, sklepa 17. seje IO NZS z dne 15.3.2018, na kateri je bil sprejet Pravilnik NZS o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu (v nadaljevanju Pravilnik) ter spremembe le-tega (12.člen) na 35.seji dne 25.4.2019, sprejetega finančnega načrta NZS za leto 2019 na Skupščini NZS dne 25.4.2019 ter sklepa IO NZS z dne 25.4.2019, NZS objavlja Razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2019 (razpis SIPN-2019).

 Razpis NZS za sofinanciranje infrastrukturnih projektov - SIPN 2019 (1).pdf ( kB)
 Obrazec NZS 25042019 - Razpis SIPN-2019.xls ( kB)

III. SKLEP O RAZDELITVI SREDSTEV 2019:

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 37. seji dne 19.6.2019 sprejel sklep o razdelitvi sredstev v okviru razpisa za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2019 (razpis SIPN – 2019).

Nogometna zveza Slovenije bo tako v letu 2019 za infrastrukturne projekte v nogometu namenila sredstva v skupni višini 583.000,00 EUR.

Priloge:

Razpis 2019 – Sklep IO  NZS z dne 19.06.2019 – obvestilo in navodila investitorjem  (priloga A)
Razpis 2019 – Sklep IO  NZS z dne 19.06.2019 - razpredelnica  o  višini odobrenih sredstev  (priloga B)
Razpis 2019 - Zahtevek investitorja za izplačilo (priloga C)

 RAZPIS 2019 - sklep IO 19062019 - priloga A - obvestilo in navodila.pdf ( kB)
 RAZPIS 2019 - sklep IO 19062019 - priloga B - razpredelnica.pdf ( kB)
 RAZPIS 2019 - Zahtevek investitorja za izplačilo - priloga C.docx ( kB)

DELI NA