Razpis SIPN 2020

I.) PRAVILNIK

 Pravilnik o sofin nogometne infrastrukture V1.0 15032018.pdf ( kB)

II.) RAZPIS SIPN 2020

Na podlagi 5. in 6. člena Statuta NZS, sklepa 17. seje IO NZS z dne 15.3.2018, na kateri je bil sprejet Pravilnik NZS o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu (v nadaljevanju Pravilnik) ter spremembe le-tega (12.člen) na 35.seji dne 25.4.2019, sprejetega finančnega načrta NZS za leto 2020 na Skupščini NZS dne 29.6.2020 ter sklepa IO NZS z dne 29.6.2020, NZS objavlja Razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2020 (razpis SIPN-2020).

 Razpis - SIPN 2020.pdf ( kB)
 Obrazec NZS 29062020 - Razpis SIPN-2020.xlsx ( kB)

III. SKLEP O RAZDELITVI SREDSTEV 2020:

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 54. seji dne 11.8.2020 sprejel sklep o razdelitvi sredstev v okviru razpisa za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2020 (razpis SIPN – 2020).

Nogometna zveza Slovenije bo tako na osnovi razpisa SIPN – 2020 za infrastrukturne projekte v nogometu namenila sredstva v skupni višini 560.000,00 EUR.

Priloge:

 Priloga A - Sklep IO NZS 11082020 - obvestilo in navodila.pdf ( kB)
 Priloga B - Razpis 2020 - sklep IO 11082020 - tabela.pdf ( kB)
   Priloga C - Zahtevek investitorja za izplačilo.docx ( kB)

 

 

DELI NA