Sofinanciranje infrastrukturnih projektov NZS

I.) PRAVILNIK

 Pravilnik o sofinanciranju nog.infrastrukture V1.0. - 25042019.pdf ( kB)

II.) RAZPIS SIPN 2022

Na podlagi 5. in 6. člena Statuta NZS, sklepa 17. seje IO NZS z dne 15.3.2018, na kateri je bil sprejet  Pravilnik NZS o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu (v nadaljevanju Pravilnik) ter spremembe le-tega (12. člen) na 35.seji dne 25.4.2019, finančnega načrta NZS za leto 2022  ter sklepa na 20.seji IO NZS z dne 21.4.2022,  NZS objavlja Razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2022 (razpis SIPN-2022).

 Razpis SIPN 2022 - 21042021.pdf ( kB)
 Obrazec NZS 21042022 - Razpis SIPN-2022.xlsx ( kB)

 

 

DELI NA