Pregled

Pregled

Preprečevanje nameščanja rezultatov from NZS on Vimeo.

V zadnjih letih se nogomet v Evropi sooča z naraščajočim številom zaskrbljujočih dogodkov, povezanih s prirejanjem rezultatov, dogodkov ali delov dogodkov nogometnih tekem. Pojav sovpada s hitrim razvojem trga iger na srečo, zlasti na spletu. Ne glede na to, ali so tekme prirejene iz športnih, finančnih ali drugih razlogov, prirejanje izida tekem ogroža integriteto tekmovanj in škodi ugledu in bistvu nogometa.

Prirejanje izida tekem je lahko tesno povezano z organiziranim kriminalom. Dobičke, ki izhajajo iz tega, pa se preusmerijo v druge kriminalne aktivnosti.  Običajno presega državne meje, zaradi česar je zaznavanje in sodno preganjanje še posebej oteženo.

NZS se tovrstnim tveganjem zoperstavlja na različne načine, med drugim s/z:

 • Sistem zaznavanja in odkrivanja stavniških goljufij - BFDS:Uefa v sodelovanju z mednarodnim podjetjem Sportradar upravlja sistem za zaznavo goljufij s stavami (BFDS), ki vsako leto pregleduje in analizira s stavami povezane dejavnosti na približno 32.000 tekmah po Evropi (to pomeni Uefina tekmovanja, državne lige ter pokalna tekmovanja zvez članic). Sistem je v uporabi od julija 2009. BFDS zazna sumljivo gibanje stav tako pred kakor tudi med tekmo (v živo) na vseh ključnih trgih s stavami (Asian handicap, Totals in 1X2) na vseh večjih evropskih in azijskih stavnicah.
   
 • Komisija za integriteto in zaščito igre NZS: Z ustanovitvijo komisije smo zagotovili, da je komisija sestavljena iz različnih strokovnjakov, ki s svojo pluralnostjo izkušenj in znanj doprinašajo k nadaljnjemu razvoju in zaščiti nogometnega prostora.
   
 • Izobraževalni programi: NZS s pomočjo Uefinih izobraževalnih programov izvaja izobraževanja za igralce, trenerje, sodnike, delegate in ostale uradne osebe z namenom seznanitve in izobraževanja glede preprečevanja nameščanja izida tekem. Namen izobraževanj je različnim deležnikom predstaviti vsa tveganja katerim so lahko izpostavljeni. Poleg tega so ponujeni tudi celostni odgovori in pričakovana vedenja pri tovrstnih primerih.
   
 • Kodeks integritete NZS:  Leta 2018 je izvršni odbor sprejel zelo pomemben akt, imenovan Kodeks integritete NZS. Kodeks določa temeljne usmeritve in načela za zagotavljanje integritete nogometne igre in se nanaša na ravnanje igralcev, nogometnih klubov ter uradnih oseb in je obvezujoč za vse.
 • Formalni sporazumi o sodelovanju z organom pregona: Leta 2015 sta NZS in Policija podpisali sporazum o sodelovanju, izhajajoč iz Evropske konvencije o nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah. NZS in Policija sta sklenili ta  sporazum z željo po tesnejšem medsebojnem sodelovanju pri zagotavljanju varnosti. Sodelovanje se nanaša na postopke za izmenjavo z Zakonom o javnih zbiranjih določenih podatkov in informacij, pomembnih za zagotavljanje varovanja ljudi in premoženja na športnih prireditvah, z namenom varovanja javnega reda ter podatkov in informacij o načinih storitve kaznivih dejanj in prekrškov v neposredni povezavi s športnimi javnimi prireditvami.
 • Skupina Uefinih disciplinskih preiskovalcev za izvajanje preiskav nogometnih tekem: V skladu z informacijami, ki jih BFDS vsak dan dostavlja Uefi  ter informacijami prejetimi prek platforme varne linije za anonimno poročanje, in v sodelovanju z Europolom, Uefa izvaja preiskave o evropskih nogometnih tekmah. Takoj ko Uefa zbere dokaze, primer prevzamejo disciplinski organi. Z namenom zaščite evropskega nogometa je bila Uefa v zadnjih šestih letih izjemno dejavna pri sprejemanju disciplinskih odločitev proti klubom, uradnim osebam in igralcem na državni in mednarodni ravni.
 • Anonimna prijava: Platforma varne linije NZS za anonimno prijavo in vprašanja v zvezi z zlorabami v športu omogočata posameznikom posredovanje pomembnih informacij glede prirejanja izidov tekem, kršitve protidopinških določil in integritete.

          Anonimna prijava je namenjena podajanju prijav ali vprašanj v zvezi:

 • s sumljivimi ravnanji, povezanimi s prirejanjem dogodka ali dela dogodka ali rezultata nogometne tekme,
 • s kršitvami protidopinških pravil,
 • s kršitvami internih pravilnikov in kodeksov Nogometne zveze Slovenije, vključno s finančnimi nepravilnostmi ter nezakonitimi ali neetičnimi ravnanji.

          Vse posredovane informacije se lahko navezujejo na vsa tekmovanja, ki so pod okriljem UEFA ali NZS.

NZS bo prijave in vprašanja obravnavala po vnaprej določenem postopku in v okviru svojih pristojnosti. V kolikor posamična prijava ali vprašanje ni v pristojnosti NZS, bo zadeva posredovana pristojni organizaciji v nadaljnjo obravnavo, v kolikor jo bo NZS lahko opredelila na podlagi vsebine prijave ali vprašanja. Prijave in vprašanja povezana s kršitvami  protidopinških pravil bo obravnavala Slovenska antidoping organizacija.

DELI NA