Razpis SIPN 2023

I.) PRAVILNIK

 Pravilnik o sofinanciranju nog.infrastrukture V1.0. - 25042019.pdf ( kB)

II.) RAZPIS SIPN 2023

Na podlagi 5. in 6. člena Statuta NZS, sklepa 17. seje IO NZS z dne 15.3.2018, na kateri je bil sprejet  Pravilnik NZS o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu (v nadaljevanju Pravilnik), spremembe le-tega (12. člen) na 35.seji dne 25.4.2019, finančnega načrta NZS za leto 2023  ter sklepa na 34.seji IO NZS z dne 21.4.2023,  NZS objavlja Razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2023 (razpis SIPN-2023).

Zadnji dan za oddajo prijave: 22.5.2023 (po pošti, osebno na NZS ali elektronsko).

Prijavitelj /investitor/, ki ima možnost kandidirati po Pravilniku NZS za črpanje UEFA infrastrukturnih sredstev iz programov HatTrick V in VI (16.člen), ne more kandidirati na tem razpisu SIPN-2023.

 Razpis SIPN 2023 - sklep IO 20042023.pdf ( kB)
 Obrazec NZS 21042023 - Razpis SIPN-2023.xlsx ( kB)

III.) SKLEP O RAZDELITVI SREDSTEV 2023:

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na 36. seji dne 21.6.2023 sprejel sklep o razdelitvi sredstev v okviru razpisa za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2023 (razpis SIPN – 2023).

Nogometna zveza Slovenije bo tako na osnovi razpisa SIPN – 2023 za infrastrukturne projekte v nogometu namenila sredstva v skupni višini 520.000,00 EUR.

 Priloga A - razpis SIPN 2023 - sklep IO 21062023 o razd. sredstev.pdf ( kB)
 Priloga B - razpis SIPN 2023 - tabela razd.sred.- sklep IO 21062023.pdf ( kB)
 Priloga C - zahtevek investitorja za izplačilo.docx ( kB)

 

 

DELI NA