Kodeks

Kodeks integritete NZS

 

1. člen

Ta Kodeks določa temeljne usmeritve in načela za zagotavljanje integritete nogometne igre in se nanaša na ravnanje igralcev, nogometnih klubov ter uradnih oseb in je obvezen za vse.

2. člen

Za namene tega Kodeksa imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen:

 • FIFA: Fédération Internationale de Football Association.
 • UEFA: Union des Associations Européennes de Football.
 • NZS: Nogometna zveza Slovenije.
 • MNZ: Medobčinska nogometna zveza.
 • Nogometni klub: pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo v RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov NZS, je član tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS, vključno s klubi malega nogometa in klubi ženskega nogometa.
 • Igralec: vsak igralec nogometa, ki je registriran pri NZS.
 • Liga: tekmovanje nogometnih klubov pod okriljem NZS.
 • Uradne osebe: vse osebe, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v nogometu, še zlasti pa vsaka odgovorna oseba, član organa, član komisije, sodnik, pomočnik sodnika, trener in ostale osebe, ki so odgovorne za tehnične, zdravstvene in upravne zadeve v NZS, MNZ, ligah ali nogometnem klubu.
 • Prirejanje: ravnanje, ki pomeni vsakršno namerno predhodno vplivanje ali poskus vplivanja na rezultat nogometne tekme, njenega dela ali na drug dogodek, ki kakorkoli vpliva ali bi lahko vplival na siceršnji naravni potek tekme ali njenega izida.
 • Integriteta nogometa: skladnost in doslednost delovanja vseh, ki kakorkoli soustvarjajo nogomet z dogovorjenimi pravili in priporočili.
 • Integriteta posameznika: skladnost in doslednost dejanj posameznika s temeljnimi etičnimi normami naše družbe in dogovorjenimi pravili ter priporočili NZS.

Opredelitev fizičnih oseb v tem kodeksu je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov.

3. člen

Igralci, trenerji, nogometni klubi in uradne osebe so dolžni pri svojem ravnanju v zagotovitev integritete nogometne igre upoštevati naslednja načela in usmeritve:

1. Bodi pošten     

Ne prirejaj izidov nogometne tekme

Igraj in deluj pravično, pošteno in nikoli ne prirejaj dogodka ali dela dogodka ali rezultata nogometne tekme. Ne glede na razlog nikoli ne poskušaj na kakršenkoli način negativno vplivati na naravni potek športnega dogodka ali dela dogodka. Nogometno tekmovanje mora biti vedno pošten preizkus znanja in spretnosti, rezultat pa mora biti ves čas tekmovanja negotov. Prirejanje dogodka ali dela dogodka ali rezultata nogometne tekme je v nasprotju s pravili in etiko športa in če bo prirejanje ugotovljeno, lahko pričakuješ kazenski pregon in/ali doživljenjsko prepoved udejstvovanja v nogometnem prostoru.

Če se hočeš izogniti kakršnemukoli tveganju, preprosto upoštevaj ta načela:

· Vedno se trudi ravnati po svojih najboljših močeh in sposobnostih.

· Vedno odkloni sodelovanje, če namerava kdo prirediti izid nogometne  tekme, posameznega dela tekme ali kateregakoli drugega dogodka, ki bi lahko vplival na naravni potek tekme. Reci NE takoj. Ne dopusti, da bi kdo manipuliral s tabo – brezvestni posamezniki ali skupine bodo morda poskušali s teboj vzpostaviti odnos, ki bi temeljil na uslugah ali strahovih z namenom kasnejšega izkoriščanja v svojo korist -  prirejanja izida nogometne tekme ali drugega dogodka, ki bi lahko vplival na naravni potek tekme. To lahko vključuje tudi ponudbo daril, denarja in uslug.

· Izogibaj se vsem odvisnostim ali dolgovom, saj so te lahko povod za brezvestne posameznike ali skupine, da postaneš njihova tarča in pomoč pri prirejanju izida nogometne tekme ali drugega dogodka, ki bi lahko vplival na naravni potek tekme. Poišči pomoč, preden ti stvari uidejo izpod nadzora.

2. Bodi odkrit

Povej, če te kdo nagovarja

Če si slišal ali izvedel kaj sumljivega ali če je kdo pristopil do tebe z namenom, da te spodbudi k temu, da bi vplival na prirejanje rezultata dela ali cele tekme ali drugega dogodka, ki bi lahko vplival na naravni potek tekme ali če ti kdo ponuja denar ali usluge ali ti grozi z namenom, da bi mu dal občutljive in zaupne podatke, moraš o tem takoj poročati organom NZS - preko spletne strani NZS ali neposredno vodji varnosti in integritete NZS. Vse sume koruptivnega značaja in grožnje je treba nemudoma prijaviti.

Spoznaj inštitucije, ki ti lahko pomagajo v primerih, ko do tebe pristopijo z namenom prirejanja rezultatov in se posledično znajdeš v nevarnem okolju povezanih s to problematiko (Nogometna zveza Slovenije vedno nudi pomoč in zaščito vsakomur, ki jo potrebuje). 

3. Bodi previden

Nikoli ne deli občutljivih informacij

Kot igralec ali uradna oseba imaš lahko dostop do informacij, ki niso na voljo širši javnosti (na primer: veš, da je ključni igralec poškodovan ali da določen igralec ne bo igral). V takih primerih gre za zaupne, občutljive oziroma notranje informacije. S pomočjo teh informacij lahko ljudje pridobijo nepošteno prednost in si s tem omogočijo finančne koristi. 

Nič ni narobe, če poseduješ občutljive informacije; pomembno je to, na kakšen način s takšnimi informacijami ravnaš. Večina igralcev in uradnih oseb v klubih ve, da je potrebno z občutljivimi informacijami ravnati previdno in da jih ne sme deliti (z ali brez nagrade) z nikomer izven kluba, takrat ko obstaja kakršnakoli možnost, da bi kdo te informacije izkoristil v povezavi s prirejanjem izidov nogometnih tekem.

4. Zagovarjaj pravičnost

Poznaj pravila

Pred začetkom vsake tekmovalne sezone se seznani s pravili FIFA, UEFA, NZS, MNZ in nacionalne zakonodaje, ki se nanašajo na integriteto, posebno s tistimi pravili, ki urejajo prirejanje izidov tekem in udejstvovanje pri športnih stavah. Na tak način boš lahko najbolje seznanjen z vsem, kar je povezano z integriteto športa, še posebej s področjem prirejanja izidov tekem, tudi v primeru, če se ne ukvarjaš s športnimi stavami.

Spoštovanje etičnih pravil je ključno za obstoj nogometne igre. Odgovorno ravnanje v smislu udejanjanja teh pravil in pravočasnega poročanja o kršitvah teh pravil je bistvenega pomena za osebno in integriteto nogometne igre. Pravična igra je le tista, v katero nogometaši vstopajo brez vnaprej znanega končnega rezultata in brez vplivanja na potek igre preko stav. Če boš prekršil ta pravila, boš lahko imel postopke s pristojnimi službami, poleg tega obstaja nevarnost, da ti bodo doživljenjsko prepovedali udejstvovanje v nogometu. Prav tako boš lahko postal predmet kazenskega postopka. 

5. Prevzemi odgovornost

Nikoli ne stavi na svoj šport

Nikoli ne stavi nase, svoje soigralce, svoj klub, svoje nasprotnike, na klub, v katerem igraš ali na tekmo oziroma tekmovanje, v okviru katerega se udejstvuješ. Nikoli ne stavi na noben športni dogodek v organizaciji NZS. Če sam ali kdo v tvojem imenu (družinski člani, sorodniki, prijatelji, trener…) stavi na tebe, tvoj klub, tvojega nasprotnika, nasprotni klub ali na tekmo oziroma tekmovanje, v okviru katerega se udejstvuješ, potem tvegaš, da bo zoper tebe in tistega, ki je stavil, uveden postopek nadzora in izrečena sankcija. Da boš lahko kar najbolj varen ob tem, sledi naslednjim načelom:

· Nikoli ne stavi (ali igraj na srečo) na svoje tekme ali svoja tekmovanja (vključno s stavami na sebe ali svojo ekipo, da boste zmagali, bili poraženi ali igrali neodločeno, kot tudi kakršnekoli druge stave, ki so s tem povezane.).

· Nikoli ne stavi (ali igraj  na srečo) na tekmovanja, v katerih igrate ali na katerih igra tvoj klub. To vključuje stave povezane s tabo, tvojimi soigralci, tvojim klubom, tvojimi nasprotniki, sodniki ali karkoli, kar je povezano s stavami, ki so na voljo, ko igra tvoj klub. To se nanaša tudi na zmago, poraz ali neodločen izid kot tudi kakršnekoli druge stave, ki so s tem povezane.

· Nikoli ne naročaj, spodbujaj, poučuj, svetuj, sodeluj ali kakorkoli omogočaj, da bi druga oseba stavila na tekme, v katerih si udeležen ti ali tvoj klub.

· Nikoli ne vzpostavljaj pogojev za nastanek dogodka, ki je ali bi lahko bil predmet prirejanja izida nogometne tekme ter je ali bi lahko bil predmet stave in za katero lahko pričakuješ, da boš ali boste prejeli določeno ugodnost ali nagrado.

· Nikoli ne daj ali sprejmi kakršnegakoli darila, plačila ali kakršnekoli druge koristi v vseh okoliščinah, v katerih se lahko očrni tebe ali nogomet.

4. člen

Vsi igralci, nogometni klubi in uradne osebe so dolžne/ni naznaniti vsakršno prirejanje izida tekme ali dela tekme ali drugega dogodka, ki bi lahko vplival na naravni potek tekme, če so o njem obveščene ali kako drugače izvedo zanj. Obenem z naznanitvijo morajo igralci, nogometni klubi in uradne osebe  navesti vse informacije in indice ter navesti druge okoliščine, ki sum prirejanja izida tekme ali dela tekme utemeljujejo.

5. člen

Kodeks je sprejel izvršni odbor NZS in začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani NZS.

 

Brdo pri Kranju, 19.04.2018

DELI NA