Nogometni agenti

Do sedaj veljavni sistem registriranih posrednikov v nogometu bo s 1. oktobrom leta 2023 prenehal veljati. Od 1. oktobra dalje bo v Sloveniji veljal zgolj še novi sistem licenciranih nogometnih agentov, že od 9. januarja tega leta pa veljajo nekatere določbe novega FIFA pravilnika o nogometnih agentih (FFAR), ki se nanašajo predvsem na postopek pridobitve licence in prehodno obdobje med obema sistemoma. Fizična oseba, ki želi delovati kot nogometni agent v novem sistemu FIFA mora izpolnjevati določene pogoje, opraviti izpit organiziran s strani FIFA in NZS in plačati letno licenčnino.

Pogodbe o zastopanju, katerih veljavnost se konča na ali po 1. oktobru 2023, hkrati pa so že veljavne v času sprejetja novega FIFA pravilnika o nogometnih agentih, in hkrati izpolnjujejo minimalne pogoje iz 12. člena, 7. odstavka FFAR, ostajajo v veljavi (vendar pa jih ni mogoče podaljšati) do njihovega poteka. Kakršnekoli nove pogodbe o zastopanju ali podaljšanja obstoječih pogodb, sklenjena po 9. januarju 2023 morajo biti skladna z novimi pravili najkasneje do 1. oktobra 2023. Oseba, ki želi nadaljevati zastopanje stranke v skladu s takšno pogodbo mora pridobiti licenco v skladu s FFAR najkasneje do 1. oktobra 2023.

Prva možnost za pridobitev licence nogometnega agenta po novih pravilih FIFA bo že 19. aprila 2023 (datum prvega izpita). Gradiva, možnost prijave na izpit in informacije o opravljanju izpita so na voljo na FIFA platformi (link do Agent platforme). Izpit se opravlja online preko platforme, pri čemer je kandidat prisoten na lokaciji NZS (točen čas in kraj opravljanja bosta objavljena na FIFA platformi). Ob tem opozarjamo, da bodo izpiti na voljo le v 3 uradnih jezikih FIFA (angleščina, španščina, francoščina).

Na spodnjih povezavah lahko najdete FIFA pravilnik o nogometnih agentih, FIFA pravila o izpitu za pridobitev licence nogometnega agenta in okrožnico NZS o pomembnih informacijah v povezavi z ureditvijo nogometnih agentov (kasneje bo dodan še pravilnik NZS o nogometnih agentih):

 01-23 Nogometni Agenti.pdf ( kB)
 42-23_Pravilnik o agentih_s prilogo.pdf ( kB)


Pravilnik o nogometnih agentih:

 Pravilnik NZS o nogometnih agentih.pdf ( kB)
 NZS Football Agent Regulations.pdf ( kB)

 

DELI NA