Športni kriteriji

Glavni cilji kriterijev s t.i. športnega (nogometnega) področja so predvsem dvig kvalitete slovenskega nogometa, izoblikovanje mladinskih razvojnih programom na klubskih ravneh, vzpodbuditev vlaganj v klubske mladinske pogone ter dvig ravni fair playja in splošne nogometne kulture. Poseben poudarek se v okviru športnih kriterijev daje mladinskim razvojnim programom in strokovnim programom za izboljšanje medsebojnega razumevanja, sodelovanja ter spoštovanja med vsemi akterji nogometne igre.

Ivan Toplak: »Mladinski programi so osnova za dolgoročno planiranje razvoja mladega igralca. Za izvajanje takega programa so potrebni kvalifi cirani trenerji z občutkom za delo z mladimi. Kvalitetno delo se lahko odvija le na kvalitetnih igriščih in v fi nančno stabilnih klubih.«

Aleš Čeh: »Vsak mladi igralec, ki sanja, da bo nekoč profesionalni nogometaš, ima od najmlajših let pravico do najkvalitetnejših trenerjev in ustreznih pogojev za vadbo. Pravtako pa je pomembno, da imajo igralci, trenerji, mediji in sponzorji možnost sodelovanja s klubi, katerih finančno stanje je stabilno.«

 

DELI NA