Administrativno-kadrovski kriteriji

Organizirano klubsko vodstvo, dobro izobraženi, usposobljeni in strokovno podkovani nogometni delavci z znanjem specifičnega knowhowa in izkušnjami so eden od temeljev za uspešno delovanje v športu. Kriteriji s tega področja načelno določajo organizacijsko strukturo kluba s strokovnjaki z različnih, ne samo nogometnih področij (vodenje, finance, trženje, stiki z javnostmi, medicina, nogometno treniranje, vzgoja mladih, itd.).

DELI NA