Infrastrukturni kriteriji

Kriteriji infrastrukturnega področja so za nadaljnji napredek slovenskega nogometa glede na trenutno stanje izrednega pomena. Kvalitetni, predvsem varni, udobni in okolju prijazni štadioni so postali nujnost sodobnega nogometa, izboljšanje pogojev za trening pa je osnovni pogoj na kvalitetno strokovno delo. Obvezni kriteriji infrastrukturnega področja so tudi argument nogometne (športne) sfere do države in lokalnih skupnosti glede financiranja izgradnje oziroma posodobitve nogometnih objektov.

DELI NA