Certifikat kakovosti

Pri uvajanju licenciranja v vseh 53 članicah UEFA je zelo pomembno, da obstajajo merila in kriteriji tudi za delovanje organov na strani podeljevalcev licenc, t.j. nacionalnih nogometnih zvez oziroma nogometnih lig. UEFA standard, ki temelji na mednarodno uveljavljenem sistemu standardizacije ISO, določa 50 kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati licenčni organi pri vodenju lastnega licenčnega sistema z namenom zagotavljanja transparentnosti odločitev v vseevropskem merilu. Na podlagi pooblastil UEFA opravlja presojo delovanja licenčnih organov v skladu z UEFA standardom mednarodna revizijska hiša SGS iz Ženeve. Presoja licenčnega sistema NZS, ki je bila namenjena ugotavljanju učinkovitosti, transparentnosti in legalnosti vseh izvedenih postopkov in opravil s strani licenčnih organov, je bila opravljena že večkrat. Revizijska hiša SGS je ugotovila, da je licenčni sistem NZS pregleden in korekten, zbrana in pregledana dokumentacija prosilcev za licenco in licenčnih organov vsebinsko in terminološko pravilno evidentirana ter analizirana, odločitve licenčnih organov pa v celoti v skladu z veljavnimi pravilniki in predpisi. Po mnenju presojevalcev predstavlja licenčni sistem NZS pregledno osnovo za izvedbo potrebnih licenčnih postopkov in pridobitev licenc s strani prosilcev za licenco. Licenčni sistem ima certifikat kakovosti, kar predstavlja na eni strani izjemno priznanje in na drugi strano obvezo za nadaljevanje transparentnega in strokovnega dela.

DELI NA