Fantovski nogometni razred

VPIS V NOGOMETNI RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2021/22

 

INFORMATIVNI DAN: 11. 2. 2022 ob 12.00 (fantje in dekleta)

Nogometni razred NZS želi vsem nadarjenim nogometašem omogočiti možnost kakovostnega izobraževanja. Na športnem področju je največja prednost projekta vsekakor širok celostni nogometni razvoj posameznika, ki mu je projekt popolnoma podrejen. Namen projekta je skrb za nogometašev individualni dolgoročni napredek in uspeh tako na osebnem kot športnem področju. 

 

TESTIRANJE NZS (KATEGORIZACIJA):  8. 3. 2022 (fantje)

* Ura in način testiranja bosta objavljena naknadno glede na epidemiološke razmere v državi

Vsi kandidati za nogometni razred morajo opraviti splošno testiranje NZS, namenjeno kategorizaciji športnikov v posamezne statuse (A,B,C). Testiranja NZS so predpogoj za vse, ki se želijo vpisati v nogometni razred NZS. Testiranje bo potekalo na stadionu Športnega parka Ljubljana v Šiški (umetna trava). Kandidati morajo s seboj prinesti tudi izpolnjen vprašalnik in opremo za trening. Vprašalnik je dostopen na povezavi: https://www.nzs.si//obrazci/osebni_list.asp?id_menu=819 V primeru poškodbe ali bolezni kandidata se o odsotnosti obvesti izvajalce testiranja na e-naslov: dejan.jelinkar@nzs.si

Zaradi trenutne zdravstvene situacije bomo vse dodatne informacije (način testiranja, termin..) objavili na tem spletnem mestu takoj, ko bodo uradno potrjene.

Ključni pogoji

V skladu s postopkom vpisa bodo v program Gimnazija/š sprejeti tisti dijaki, ki izpolnjujejo posebni vpisni pogoj za program Gimnazija/š (športni kriteriji).

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani dijaki z večjim številom točk (učni kriterij) ne glede na šport, ki ga trenirajo. Izmed  po športnih in učnih kriterijih sprejetih kandidatov bodo najboljši nogometaši (šele sedaj je pomembna panoga!) povabljeni v nogometni razred:

  • najprej bodo v razred razporejeni dva do trije najboljši vratarji,

  • nato vsi kandidati s statusom A,

  • nato tisti s statusom B in

  • nazadnje še kandidati s statusom C.

Če v nogometnem razredu ne bo dovolj prostora za vse kandidate z istim statusom, bodo v nogometni razred izbrani tisti, ki bodo imeli boljše rezultate na  testiranju NZS*, ostali kandidati bodo razporejeni v klasični športni oddelek. Kandidati, ki ne bodo sprejeti v program Gimnazija/š, se bodo v skladu s postopkom vpisa lahko vpisali na druge srednje šole (rangiranje po prvem krogu; vpis na šolo, ki  ima prostor po drugem krogu), in če bo prostor lahko tudi v program Gimnazija (splošni oddelek) naše šole. Kandidati, ki bodo sprejeti v program Gimnazija/š, pa ne bodo razporejeni v nogometni oddelek, lahko (po drugem krogu vpisa) prenesejo prijavo na šolo, ki še ima prostor.   

 

DELI NA