Kariera

Zadeva: RAZPIS ZA ODPRTO DELOVNO MESTO "HIŠNIKA"

Iščemo osebo, ki je pozitivno naravnana, samoiniciativna, komunikativna, odgovorna, timsko usmerjena, ima  primeren odnos do sodelavcev in ostalih deležnikov, predvsem pa odgovoren odnos do kakovosti dela.

Opis del in nalog:

 • skrb za brezhibnost in urejenost vseh zunanjih/notranjih prostorov, naprav, objektov, vodovodnih, kanalizacijskih, električnih in drugih napeljavah ter zagotavljanje pravočasnega naročanja servisov naprav.
 • opravljanje manjših popravil (npr. manjša popravila na instalacijah, zamenjava pregorelih žarnic, odprava manjših okvar, popravila oz. zamenjava stikal v zgradbi) in sodelovanje pri izboru izvajalcev in odpravljanju napak, ki jih sam ne more ali ne sme popravljati in ki so v garancijskem roku;
 • nadziranje gospodarne uporabe skupnih prostorov, objektov in naprav;
 • preverjanje čiščenja vodovodnih instalacij, kanalizacijskega sistema in sodelovanje pri izvajanju pregledov;
 • sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri periodičnih pregledih in skrb za pravočasno servisiranje (npr. dimovodnih, prezračevalnih naprav, električnih napeljav, protipožarnih naprav idr. naprav ali orodij, ki sodijo v delokrog hišniških opravil);
 • skrb za nabavo potrebnih sredstev in materialov za popravila in zagotavljanje brezhibnosti delovanja skupnih naprav in prostorov;
 • skrb za izobešanje zastav, potrebnih ob organizaciji tekem in prireditev, ter skrb za njihovo hrambo in vzdrževanje;
 • sodelovanje na sestankih uporabnikov vseh prostorov in skrb za prenos informacij in drugih obvestil ter posedovanje vseh pripomb in predlogov uporabnikov prostorov;
 • sodelovanje pri pripravi dogodkov in skrb za postavitev prostorov po navodilu nadrejenega ali od njega pooblaščene osebe;
 • skrb za usklajeno delovanje v in med sektorji oz. oddelki in skrb za pravočasno in kvalitetno posredovanje relevantnih informacij v in med sektorji oz. oddelki;
 • izobraževanje, prenos znanja in uvajanje novih sodelavcev;
 • nadomeščanje odsotnih sodelavcev;
 • skrb za gospodarno ravnanje s sredstvi organizacije;

Zahtevana znanja in izkušnje:

 • izobrazba tehnične ali druge ustrezne smeri (IV. stopnja);
 • skrb za gospodarno ravnanje s sredstvi organizacije;
 • obvladanje metod strateškega vodenja ter dela s področja;
 • specialistična znanja s področja (metode dela, zakonodaja ipd.);
 • vozniški izpit B kategorije;
 • sposobnost dela v timu;
 • aktivo znanje slovenskega jezika;
 • osnovno znanje angleškega jezika;

Čas in kraj opravljanja dela:

 • zaposlitev za določen čas s tri mesečnim poskusnim delom;
 • delo se opravlja v poslovnih prostorih NZS.

Kaj nudimo:

 • delo v dinamični in prestižni športni organizaciji;
 • strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje;
 • možnost pridobivanja mednarodnih izkušenj.

Vaše prijave naj vključujejo:

 • motivacijsko pismo;
 • življenjepis;
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Prijave pošljite najkasneje do 25. 2. 2023, do 13. ure na elektronski naslov kadri@nzs.si.

 

DELI NA