Fizična priprava sodnikov

V sodobnem nogometu je ustrezna telesna priprava sodnika osnova za uspešno sojenje. ZNSS temu posveča velik poudarek. Sodniki, ki se nahajajo na listah A, A-1, talenti in ženske se morajo udeleževati obveznih skupinskih treningov po dvakrat tedensko, kjer sodniki trenirajo v skladu s smernicami vodje za telesno pripravo na UEFA. Seveda pa dva skupinska treninga na teden nista dovolj, sodniki morajo dodatno trenirati še samostojno, ker pa so opremljeni tudi z merilci srčnih utripov lahko vodja za telesno pripravo pri ZNSS vse treninge spremlja.

Posamezen preizkus telesne pripravljenosti je lahko glede na odločitev komisije za sodniške zadeve izveden bodisi v obliki »YOYO TESTA«, bodisi v obliki »FIFA FITNES TESTA«.

Strokovnjak za telesno pripravo v sodelovanju s komisijo pred vsako morebitno izvedbo preizkusa fizične pripravljenosti v obliki »YOYO TESTA« določi njegov prag uspešnosti in o tem pisno obvesti sodnike.
Velja, da je sodnik uspešno opravil preizkus telesne pripravljenosti, če je pri vseh posameznih delih testa zadostil spodaj navedenim zahtevam oziroma tistim, ki jih pred posameznim preizkusom določi strokovnjak za telesno pripravo.

V kolikor je sodnik že pri enem izmed posameznih delov preizkusa nespešen velja, da preizkusa telesne pripravljenosti ni uspešno opravil.

»FIFA fitness test« za sodnike

Sprinti

 • 6x 40m; sodniki 6,2'' / sodnice 6,6'',
 • V kolikor sodnik pade oziroma mu spodrsne lahko sprint ponovi,
 • V kolikor sodnik enkrat ne uspe s sprintom znotraj dovoljenega časa, ga po opravljenem šestem poizkusu ponavlja,
 • Če sodnik dvakrat zaporedoma ali nezaporedoma ne uspe s sprintom znotraj dovoljenega časa sodnik preizkusa telesne pripravljenosti ni uspešno opravil.

Fitnes test

 • sodniki morajo preteči 150m v 30 s, nato imajo 35s hoje za 50m, ob naslednjem znaku morajo zopet preteči 150m v 30s, nato pa spet 35s za 50m hoje. Skupaj to pomeni en krog. Minimalno število pretečenih krogov je 10.
 • sodnice morajo preteči 150m v 35 s, nato imajo 40s hoje za 50m, ob naslednjem znaku morajo zopet preteči 150m v 35s, nato pa spet 40s za 50m hoje. Skupaj to pomeni en krog. Minimalno število pretečenih krogov je 10.
 • Sodnik ne sme pričeti s tekom od startne točke oziroma ne sme zapustiti cone hoje preden za to ne dobi znaka.
 • Sodnik mora najkasneje ob znaku že priteči v cono hoje. V kolikor zamudi se ga prvič opozori, naslednjič pa izključi in v tem primeru velja, da sodnik preizkusa telesne pripravljenosti ni uspešno opravil.
   

»FIFA fitness test« za pomočnike sodnika

Sprinti

 • 6x 40m; pomočniki 6,0'' / pomočnice 6,4''
 • V kolikor sodnik pade oziroma mu spodrsne lahko sprint ponovi.
 • V kolikor sodnik enkrat ne uspe s sprintom znotraj dovoljenega casa, ga po opravljenem šestem poizkusu ponavlja.
 • Če sodnik dvakrat zaporedoma ali nezaporedoma ne uspe s sprintom znotraj dovoljenega časa, sodnik preizkusa telesne pripravljenosti ni uspešno opravil.

Fitnes test

 • pomočniki sodnika morajo preteči 150m v 30 s, nato imajo 40s hoje za 50m, ob naslednjem znaku morajo zopet preteči 150m v 30s, nato pa spet 40s za 50m hoje. Skupaj to pomeni en krog. Minimalno število pretečenih krogov je 10.
 • pomočnice sodnice morajo preteči 150m v 35 s, nato imajo 45s hoje za 50m, ob naslednjem znaku morajo zopet preteči 150m v 35s, nato pa spet 45s za 50m hoje. Skupaj to pomeni en krog. Minimalno število pretečenih krogov je 10.
 • Sodnik ne sme pričeti s tekom od startne točke oziroma ne sme zapustiti cone hoje preden za to ne dobi znaka.
 • Sodnik mora najkasneje ob znaku že priteči v cono hoje. V kolikor zamudi se ga prvič opozori, naslednjič pa izključi in v tem primeru velja, da sodnik preizkusa telesne pripravljenosti ni uspešno opravil.

 Opis yoyo testa za sodnike.pdf ( kB)

 Opis yoyo testa za pomočnike.pdf ( kB)

 

DELI NA