Program talenti in mentorji

Program talentov in mentorjev je program, ki ga vzpodbuja in financira Evropska nogometna zveza (UEFA). Zveza nogometnih sodnikov Slovenije je bila ena izmed njenih prvih članic, ki je ta program implementirala v svoj sistem izobraževanja. Namen programa je vzpostavitev piramidalnega sistema delovanja tako na nacionalnem nivoju, kakor tudi v podsistemih na nivoju društev ter v tem okviru izobraževanje praviloma mlajših potencialnih sodnikov. Le – ti se ponavadi na nacionalnem nivoju (A oziroma A-1 liste sodnikov) še ne nahajajo, obetajo pa, da bi v prihodnosti to raven lahko dosegli.

V kolikor društva na začetku posameznega koledarskega leta ocenijo, da imajo kandidata, ki obeta, lahko predlagajo kandidata za vključitev v III. nivo talentov. Kandidati so nato tekom leta večkrat fizično testirani, preverjeni iz teoretičnih pravil nogometne igre, udeležujejo se seminarjev, sestankov in treningov z vodjo programa in so večkrat v letu spremljani na tekmah s strani kontrolorjev sojenja.

Kandidati, ki so zadovoljili kriterijem se nato po predlogu komisije za sodniške zadeve v naslednjem koledarskem letu praviloma uvrstijo v III. nivo talentov, v katerem lahko praviloma ostanejo največ 2 leti. V tem nivoju so talenti poleg vseh naštetih aktivnosti kandidatov za III. nivo talentov še pogosteje spremljani s strani kontrolorjev, več pa je tudi izobraževalnih vsebin.

II. in I. nivoju talentov delo poteka na način, da ima sodnik talent inštruktorja – mentorja, ki ga tekom posameznega leta najmanj šestkrat gleda na tekmah in na koncu poda poročilo o morebitnem napredku.
Pri tem so sodniki v I. skupini pravilo tisti, ki se na A listi že nahajajo, v II. pa praviloma tisti, ki se na A listi še ne nahajajo.

Na ta način se vzpostavlja piramidalni sistem delovanja in izobraževanja Zveze nogometnih sodnikov Slovenije ne le na nacionalnem nivoju, temveč tudi v podsistemih – na nivoju društev.

Vodja celotnega »talents & mentors program« je Jure Praprotnik, v okviru programa pa mu kot vodja II. nivoja pomaga Emir Huselja, kot vodja III. nivoja Miran Bukovec in kot vodja kandidatov za talente Žiga Dobrun.

Posamezni nivoji talentov v letu 2021:

Sodnice:   Aleksandra Česen, MDNS Kranj, l. 1987

                 Tjaša Misja, MDNS Murska Sobota, l. 1995

                 Mediha Durič, MDNS Maribor, l. 1999

Sodniki:

1. nivo:  Golob Janko - MDNS Ptuj, i. 1994

                Matoša Martin - DNS Ljubljana, l. 1995

                 Novarlič Damjan - MDNS Maribor, l. 1994

                 Tozan Mateo – MDNS Koper, l. 1997

                 Jerič Anže - MDSG Kranj, i. 1992

 

2. nivo:   Jazbec Žan - DNS Ljubljana, l. 1992

                Jezeršek Tomaž - MDNS Maribor, l. 1993

                Klančar Jaka - DNS Ljubljana, l. 1993

                Žagar Jure - DNS  Ljubljana, l. 1989

                Rađevič Uroš - MDNS Maribor, l. 1995

                Bezjak Blaž - MDNS Ptuj, l. 1997

                Šepec Anže - MDNS Celje, l. 1991

                Kocbek Tilen - DNS Murska Sobota, l. 1995

                Bavrlič Dejan - MDSG Kranj, l. 1995

 

3. nivo:    Celjer Tilen - MDSG Kranj, l. 1998

                 Kamplet Miha - MDNS Maribor, l. 1996

                 Klančar Miha - DNS Ljubljana, l. 1996

                 Pirjevec Andrej - MDNS Koper, l. 1998

                 Nadarevič Denis - DNS Ljubljana, l. 1996

                 Hrvacki Jure - MDNS Maribor, l. 1994

                 Jandrič Jelenko - DNS Ljubljana, l. 1993

                 Šabec Nik - MDNS Celje, l. 1998

                 Kapun Matej - DNS Murska Sobota, l. 1997

                 Gregorinčič Lukas - DNS Lendava, l. 1996

                 Lavrenčič Rok - DNS Nova Gorica, l. 1995

                Mitrovič Marko - MDNS Celje, l. 1993

                Skornšek Črt - MDNS Celje, l. 1993

                Bissachi A. Kole - DNS Koper, l. 1992

                Zelenik Matic – DNS Ptuj, l. 1999

Program talentov za pomočnike sodnike:

V program za talente pomočnike sodnikov pa so praviloma vključeni kandidati, ki že sodijo na nivoju 3. SNL, pri čemer so bo v bodoče tudi tu program še dodatno razširil v podsisteme, na nivjeo društev. Poleg tega, da je na pomočnikih sodnika tekom leta še posebna pozornost imajo le - ti še dodatna izobraževanja, usposabljanja, treninge, opravljajo pa tudi individualno analizo z vodjem usposabljanja za pomočnike g. Novarlić Zoranom. 

Od začetka programa je 16 od 25 pomočnikov sodnika pridobila status pomočnika 1.SNL, od tega so štirje postali mednarodni pomočniki sodniki (Vukan, Praprotnik, Klančnik, Vidali, Kovacic A.).

DELI NA