Žogarija

Nogometna zveza Slovenije namenja veliko pozornosti zdravemu načinu življenja in primernemu razvoju za otroke in mladostnike preko različnih aktivnosti. Med slednje nedvomno sodi tudi projekt Žogarija, ki v sodelovanju s partnerjem MEDIA ŠPORT. poteka že petnajst let.

ŽOGARIJA, ki se izvaja v 9 evropskih državah (Slovenija, Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Severna  Makedonija, Srbija in Črna Gora), na inovativen in celovit način predstavlja vrednote, ki so pomembne za celostni razvoj mladih osebnosti iz OŠ in vrtcev, kot so fair play, zdrav način življenja, solidarnost, igre, dela, humanitarnost,  ustvarjanja in zabave. Pomemben del projekta ŽOGARIJA predstavlja tudi področje okoljevarstva in akcije zbiranja odpadnega papirja v sodelovanju z OŠ in vrtci ter posledično štipendiranje mladih iz socialno ogroženih družin!

Več informacij o projektu Žogarija najdete na spletni strani https://www.zogarija.si/

 

DELI NA