Specialna olimpijada Slovenije

Specialna olimpiada je način življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, posredno pa tudi njihovih družin in okolice. Rezultat te ideje je ohranjanje psihofizičnih sposobnosti in vsesplošna socializacija oseb z motnjami v duševnem razvoju. Slogan specialno-olimpijskega gibanja se glasi: "Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu."

Nogomet je ena najbolj razširjenih športnih panog v okviru Specialne olimpiade v svetovnem merilu; v Sloveniji pa na prav poseben način, saj že več kot 20 let poteka ligaško nogometno tekmovanje (trenutno v treh kakovostnih ligah). Slovenski reprezentanti so lani osvojili srebrno medaljo na Svetovnih igrah Specialne olimpiade v Los Angelesu.

Skladno s svetovnimi smernicami specialno – olimpijskega gibanja si tudi v Sloveniji prizadevamo razvijati tako imenovani »Unified sports« oz. združeni šport, kakor smo ga poimenovali. Z združevanjem »specialnih olimpijcev« in njihovih »partnerjev« iz sveta športa ter drugih družbenih področij, se najlepše kažejo sposobnosti in pogum, ki ga pri udejstvovanju v športu kažejo specialci. Na tak način utrjujejo telesno pripravljenost, nadgrajujejo svoje sposobnosti, si postavljajo nove tekmovalne izzive in tako skupaj premagujejo predsodke o motnji v duševnem razvoju. Gre za učinkovito orodje integracije, ki temelji na enakosti, spoštovanju in sprejemanju drugačnosti. Slovensko – angleška skovanka »Unified = združeni nogomet« predstavlja novo dimenzijo nogometne igre, združitev moči in izenačitev možnosti zdravih in specialnih nogometašev.

DELI NA