Organi in komisije

KOMISIJA ZA SODNIŠKE ZADEVE

Predsednik komisije in njegove bistvene naloge:

Vladimir Šajn

Bistvene naloge predsednika ZNSS znotraj komisije za sodniške zadeve pri NZS so zlasti koordinacija aktivnosti sodniške komisije in koordinacija s sodniškim oddelkom glede suporta dejavnostim komisije,  glede izvedbe izobraževalnih aktivnosti v podsistemih ter drugimi pristojnostmi sodniškega oddelka,  priprava  in izvedba izobraževalnih aktivnosti na osnovi materialov FIFA in UEFA - za  seminarje v februarju in marcu ter medletne sestanke s sodniki, usklajevanje predavanj v zvezi s sojenjem na nivoju NZS ali DNS, delegiranje mednarodnih sodnikov in pomočnikov v okviru pristojnosti, mednarodno sodelovanje (FIFA, UEFA, nacionalne zveze, izmenjava sodnikov…), ter tolmačenje pravil in priprava navodil v zvezi z aplikacijo pravil, itd.

Člani komisije in njihove bistvene naloge:

  • Blaž Vidmar – priprava predlogov delegiranja za sodnike
  • Mag. Stanko Glažar - sodelovanje z MNZ-ji predvsem v smislu zagotavljanja finančnih sredstev za izobraževanje sodniškega kadra, omogočanje pogojev za zagotavljanje rednih sodniških treningov, predvsem pa zagotoviti večjo aktivnost posameznih medobčinskih nogometnih društev.
  • Ivan Žunič - priprava strokovnega gradiva za seminarje sodnikov, pomočnikov in kontrolorjev, priprava analize delovanja kontrolorjev, priprava in izvedba izpitov za pridobitev naziva regijski sodnik in pomočnik, izpiti za kontrolorje, tekoče spremljanje sojenja, delegiranje kontrolorjev ter spremljanje njihovega dela, predavanje za klube v okviru licenčnega seminarja, predavanja trenerjem na njihovih seminarjih.
  • Milovan Nikolić - analiza delovanja sodnikov na A listi, usmerjanje k izboljšanju njihovega delovanja, pregled tekem 1.SNL, pa tudi drugih, s pomočjo DVD, ter poročanje o bistvenih nepravilnostih, primerjava analiz posnetkov s tekem z opisi v kontroli sojenja, organizacija seminarja med letom, priprava DVD za seminarje, sodelovanje z društvi v vseh pogledih, organizacija izpita za regijski izpit, za pomočnike sodnika, inštruktorje in kontrolorje.
  • David Mcdowell – organizacija seminarjev za sodnike talente, ki niso na A listi, ogled tekem sodnikov, ki so kandidati za uvrstitev v program »mentorji&talenti«, sestanki s talenti in njihovimi mentorji, odrejanje mentorjev in sprotno pregledovanje njihovih poročil - vsi nivoji, ob koncu leta podroben pregled dela.
  • Zoran Novarlić – priprava predlogov delegiranja za pomočnike sodnika, nudenje strokovne pomoči društvom, priprava video posnetkov za analizo sojenja, praktična izvedba treningov signalizacije ofsajda, trening pomočnikov iz skupine talentov, analiza kontrol sojenja za pomočnike, letna analiza uspešnosti delovanja pomočnikov, priprava kakovostnih skupin za delegiranje pomočnikov, teoretična priprava pomočnikov iz PNI (inštrukcije po društvih)

 

DELI NA