Predstavitev

Ideja o izgradnji enotnega nogometnega centra je bila predstavljena že pred leti, ko je Izvršni odbor NZS na svoji 16. redni seji dne 12.04.2010 sprejel sklep o podpori aktivnostim pri realizaciji projekta izgradnje nacionalnega trenažnega centra Brdo, in je temeljila predvsem na želji po zagotovitvi visokih standardov za trenažne procese nogometnih reprezentanc Slovenije na enotni lokaciji.

S sprejemom te odločitve se je v letu 2010 pričela pripravljalna faza projekta »Nacionalni nogometni center Brdo«. Nogometna zveza Slovenije je v tej fazi izvedla vse ustrezne aktivnosti, ki so bile potrebne za pridobitev ustreznih dovoljenj za gradnjo načrtovanih objektov. Novembra istega leta je bila NZS s strani Vlade Republike Slovenije najprej podeljena stavbna pravica za izgradnjo treh nogometnih zelenic in spremljajočih prostorov na nepremičninah znotraj posestva Brdo pri Kranju, v letu 2011 pa je stavbno pravico za obdobje 50 let podelila tudi za izgradnjo upravne stavbe NZS. V letu 2013 je NZS izbrala podjetje za projektiranje, inženiring in nadzor nad projektom ter izvedla javni razpis za izbor arhitekturnega biroja. V sodelovanju s podjetjem Arti inženiring iz Nove Gorice in arhitekturnim birojem ARK Arhitektura Krušec so bile pripravljene idejne zasnove projekta in izvedeni postopki za pridobitev vseh ustreznih soglasij in dovoljenj v skladu z zakonskimi zahtevami in prostorskimi akti, ki veljajo na tem območju.

Jeseni 2013 so se na podlagi dogovora z JGZ Brdo na območju nekdanjega hipodroma, kjer bodo stala nogometna igrišča, tudi že izvedli nekateri manjši gradbeni posegi. Postopek pridobitve gradbenih dovoljenj pa je zaradi strogih kulturnovarstvenih in drugih zahtev trajal vse do sredine leta 2014, ko so bila končno izdana gradbena dovoljenja za izgradnjo nogometnih igrišč, športnega večnamenskega objekta in upravne stavbe. NZS je jeseni 2014 na podlagi javnega razpisa izbrala izvajalca in podpisala dogovor o izvedbi gradbenih del.

V drugi fazi projekta so se v začetku leta 2015 pričela dela za izgradnjo objektov znotraj nacionalnega nogometnega centra Brdo. V prvem delu so bila v letu 2015 najprej zgrajena nogometna igrišča, v drugem delu pa še večnamenski športni objekt s fitnesom in medicinskim centrom ter upravna stavba NZS.

Z ustreznimi pogoji, ki so bili omogočeni z izgradnjo nacionalnega nogometnega centra, bo NZS tudi v bodoče zagotavljala vso potrebno finančno, organizacijsko in strokovno podporo za ustrezen razvoj reprezentanc v vseh starostnih kategorijah, ki se je v preteklem obdobju z dolgoročno zastavljenim in sistemskim delom v vseh nogometnih segmentih izkazalo tudi z uvrstitvami Slovenije na velika evropska in svetovna tekmovanja.

NZS je z nacionalnim nogometnim centrom pridobila primerne površine z vso potrebno infrastrukturo, ki omogočajo nemotene in kvalitetne priprave na tekmovanja, hkrati pa kot krovna nogometna organizacija na standardiziran način zdaj lahko organizira tudi druge nogometne dogodke in aktivnosti, kot so praktična trenerska in sodniška šolanja, razne priprave mlajših ekip, dogodke na področju nogometa za vse itd.

Znotraj nacionalnega nogometnega centra je v osnovi predvideno izvajanje reprezentančnih aktivnosti, brez dvoma pa center s svojimi kapacitetami lahko zadovolji tudi zahteve domačih in tujih nogometnih klubov, zato pričakujemo, da bodo nogometna igrišča in spremljajoči prostori v času izven reprezentančnih aktivnosti na voljo tudi drugim uporabnikom, predvsem za priprave nogometnih ekip v poletnem času. Objekt bodo naše ali tuje ekipe lahko koristile tudi vezano na nastope v evropskih klubskih tekmovanjih. Po naši oceni bomo s trženjem nogometnega centra v kombinaciji s storitvami, ki jih nudi JGZ Brdo, lahko v pretežni meri krili tudi stroške vzdrževanja samega objekta ali pa prihodek na drug način investirali v nadaljnji razvoj nogometnih dejavnosti na lokalnem ali nacionalnem nivoju.

Večnamenski športni objekt je postavljen neposredno ob nogometnih igriščih, sam objekt pa je zasnovan na način, da bo lahko širše pozitivno vplival tudi na področje medijskih in marketinških aktivnosti, saj omogoča spremljanje uradnih treningov in drugih dogodkov tako medijskim predstavnikom, kot tudi partnerjem in drugim vabljenim gostom.

Izgradnja takšnega centra, primerljivega s centri v razvitih evropskih državah, nedvomno pomeni bistveno izboljšanje pogojev za nogometno udejstvovanje na najvišjem nivoju in omogoča nadaljnji razvoj nogometa v Sloveniji.

 

Otvoritev

 

 

LOKACIJA

DELI NA