Posredniki igralcev

Do sedaj veljavni sistem licenciranih agentov igralcev je s 1. aprilom prenehal. Od 1. julija dalje tudi v Sloveniji velja sistem registriranih posrednikov v nogometu. Fizična ali pravna oseba, ki želi delovati kot posrednik v nogometu mora izpolnjevati določene pogoje ter podpisati izjavo o spoštovanju relevantnih predpisov Republike Slovenije in nogometnih predpisov. Izjava posrednika vsebuje tudi druge zahteve in soglasja, ki jih mora podati posrednik.

Po predložitvi vloge za registracijo in pripadajočih dokumentih bo NZS posrednikom izdala račun za plačilo takse za registracijo v višini 420 EUR.

Pravilnik o posrednikih v nogometu lahko najdete na spodnji povezavi:

Pravilnik NZS o posrednikih v nogometu V1.0 18062015

 Izjava o posredovanju

DELI NA