21.02.2022 | Trenerji
Sklicana redna in volilna Skupščine ZNTS

Na podlagi drugega odstavka 22. člena v povezavi z 21. in 23. členom Statuta ZNTS ter na podlagi sklepa Izredne Skupščine ZNTS z dne 24.1.2022 (sprejet sklep o razrešitvi organov ZNTS), je UO ZNTS na svoji 13. seji dne 16.2.2022, sprejel:

 • Sklep o sklicu redne letne in volilne Skupščine ZNTS, ki bo 21.3.2022 ob 17.00 uri v prostorih NNC Brdo
 • Sklep o razpisu volitev v organe ZNTS, ki se bodo izvedle na dan zasedanja redne skupščine ZNTS, 21.3.2022.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Potrditev zapisnika zadnje Skupščine ZNTS z dne 29.3.2021.
 4. Pritožba UO DNT Koper zoper odločitve izredne Skupščine ZNTS z dne 24.1.2022.
 5. Potrditev zapisnika Izredne Skupščine ZNTS z dne 24.1.2022.
 6. Poročila organov in komisij ZNTS:
  1. Predsednika ZNTS,
  2. Finančno poročilo,
  3. Poročilo Nadzornega odbora,
  4. Poročilo Disciplinskega sodnika,
  5. Poročilo Komisije za pritožbe,
  6. Poročilo predsednika SZT,
  7. Poročilo Komisije za priznanja.
 7. Razprava po poročilih.
 8. Volitve organov ZNTS.
 9. Program dela in finančni plan za leto 2022.
 10. Spremembe in dopolnitve aktov ZNTS.
 11. Pobude, vprašanja in ostalo.


Tekst: ZNTS
Foto: Arhiv NZS

SORODNE NOVICE

 • 14.11.2022 | Trenerji
  Izpopolnjevalni seminar za trenerje ženskih ekip
  V soboto, 3. decembra 2022 bo v NNC Brdo, izpopolnjevalni seminar za trenerje in trenerke, ki delujejo v slovenskem ženskem nogometu. Za udeležbo na seminarju se morajo trenerji predhodno prijaviti v informacijskem sistemu Regista.
 • 29.09.2022 | Trenerji
  Spremenjena struktura trenerskih usposabljanj
  Oddelek za usposabljanje trenerjev NZS nadaljuje s prenovo programov na osnovi Uefine trenerske konvencije 2020. V letu 2023 se bodo v skladu z omenjeno konvencijo tudi uvedla nekatera nova usposabljanja in sicer specialna šolanja za mlade ter nogometna kondicijska priprava.
 • 12.09.2022 | Trenerji
  Spremembe pri organizaciji licenčnih in izpopolnjevalnih seminarjev
  V Zvezi nogometnih trenerjev Slovenije smo se odločili za določene spremembe pri organizaciji licenčnih in izpopolnjevalnih seminarjev. Čim večjemu številu trenerjev želimo omogočiti, da na seminarjih spremljajo vsebine, ki ustrezajo starostni stopnji njihovih moštev.
 • 29.08.2022 | Trenerji
  Razpis obveznih vsebin za programe usposabljanja
  Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja 1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu.
 • 25.08.2022 | Trenerji
  Sodobnejši pristopi pri usposabljanju trenerjev
  Nogometna zveza Slovenije je nadgradila sodelovanje s poljskim podjetjem ProTrainUp, ki razvija programsko opremo s kateri trenerji lažje in bolj učinkovito pripravljajo, vodijo in izvajajo trenažne procese. S tem sodelovanjem NZS krepi usmeritev k modernejšim pristopom za usposabljanje slovenskih trenerjev.
 • 23.08.2022 | Trenerji
  Seminarji v septembru 2022
  Preverite najnovejše informacije o licenčnih in izpopolnjevalnih seminarjih v mesecu septembru.
 • 17.06.2022 | Trenerji
  Priznanja trenerjem za leto 2021
  V prostorih NNC Brdo je danes popoldan potekala svečana podelitev priznanj trenerjem za leto 2021 v kategoriji Zaslužni in Častni član Zveze nogometnih trenerjev Slovenije. Prisotne je v začetku nagovoril predsednik ZNTS, Bojan Prašnikar, ki je bil tudi podeljevalec priznanj.
 • 20.04.2022 | Trenerji
  Omejitve pri izdajanju licenc
  Na Skupščini ZNTS, 21.3.2022, je bil sprejet nov Pravilnik o podeljevanju licenc in strokovnih seminarjev s popravki in dopolnitvami. Na podlagi sklepa UO ZNTS št. 5/12 v povezavi s sprejetim Pravilnikom obveščamo Trenerje, člane ZNTS, da se s 30.6.2022 ukinja izdajanje začasnih licenc trenerjem, ki nimajo ustrezne usposobljenosti in niso zajeti v primeru 7. člena Pravilnika.
 • 20.04.2022 | Trenerji
  Razpis za dousposabljanje trenerjev, športni delavec 1
  Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja 1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu.
 • 21.03.2022 | Trenerji
  Bojan Prašnikar novi predsednik ZNTS
  V Nacionalnem nogometnem centru Brdo je danes potekala redna letna skupščina ZNTS, ki je bila tudi volilna.

DELI NA