21.02.2022 | Trenerji
Sklicana redna in volilna Skupščine ZNTS

Na podlagi drugega odstavka 22. člena v povezavi z 21. in 23. členom Statuta ZNTS ter na podlagi sklepa Izredne Skupščine ZNTS z dne 24.1.2022 (sprejet sklep o razrešitvi organov ZNTS), je UO ZNTS na svoji 13. seji dne 16.2.2022, sprejel:

 • Sklep o sklicu redne letne in volilne Skupščine ZNTS, ki bo 21.3.2022 ob 17.00 uri v prostorih NNC Brdo
 • Sklep o razpisu volitev v organe ZNTS, ki se bodo izvedle na dan zasedanja redne skupščine ZNTS, 21.3.2022.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Potrditev zapisnika zadnje Skupščine ZNTS z dne 29.3.2021.
 4. Pritožba UO DNT Koper zoper odločitve izredne Skupščine ZNTS z dne 24.1.2022.
 5. Potrditev zapisnika Izredne Skupščine ZNTS z dne 24.1.2022.
 6. Poročila organov in komisij ZNTS:
  1. Predsednika ZNTS,
  2. Finančno poročilo,
  3. Poročilo Nadzornega odbora,
  4. Poročilo Disciplinskega sodnika,
  5. Poročilo Komisije za pritožbe,
  6. Poročilo predsednika SZT,
  7. Poročilo Komisije za priznanja.
 7. Razprava po poročilih.
 8. Volitve organov ZNTS.
 9. Program dela in finančni plan za leto 2022.
 10. Spremembe in dopolnitve aktov ZNTS.
 11. Pobude, vprašanja in ostalo.


Tekst: ZNTS
Foto: Arhiv NZS

SORODNE NOVICE

 • 17.06.2022 | Trenerji
  Priznanja trenerjem za leto 2021
  V prostorih NNC Brdo je danes popoldan potekala svečana podelitev priznanj trenerjem za leto 2021 v kategoriji Zaslužni in Častni član Zveze nogometnih trenerjev Slovenije. Prisotne je v začetku nagovoril predsednik ZNTS, Bojan Prašnikar, ki je bil tudi podeljevalec priznanj.
 • 20.04.2022 | Trenerji
  Omejitve pri izdajanju licenc
  Na Skupščini ZNTS, 21.3.2022, je bil sprejet nov Pravilnik o podeljevanju licenc in strokovnih seminarjev s popravki in dopolnitvami. Na podlagi sklepa UO ZNTS št. 5/12 v povezavi s sprejetim Pravilnikom obveščamo Trenerje, člane ZNTS, da se s 30.6.2022 ukinja izdajanje začasnih licenc trenerjem, ki nimajo ustrezne usposobljenosti in niso zajeti v primeru 7. člena Pravilnika.
 • 20.04.2022 | Trenerji
  Razpis za dousposabljanje trenerjev, športni delavec 1
  Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja 1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu.
 • 21.03.2022 | Trenerji
  Bojan Prašnikar novi predsednik ZNTS
  V Nacionalnem nogometnem centru Brdo je danes potekala redna letna skupščina ZNTS, ki je bila tudi volilna.
 • 21.03.2022 | Trenerji
  Uspešno zaključeno prvo usposabljanje Uefa C
  Na koprski Bonifiki in Debelem rtiču je bilo v začetku leta izvedeno prvo usposabljanje UEFA C, ki se ga je udeležilo 32 kandidatov in kandidatk. Ti so se šolali po novem programu, ki je bil sestavljen po kompetencah, ki jih za tako usposabljanje zahteva UEFA.
 • 14.03.2022 | Trenerji
  Kandidati za volitve organov ZNTS
  V ponedeljek, 21. marca, bodo v sklopu Redne letne Skupščine, pod točko 8 dnevnega reda, v Nacionalnem nogometnem centru Brdo potekale volitve organov Zveze nogometnih trenerjev Slovenije in sicer predsednika, štirih (4) podpredsednikov, treh (3) članov Nadzornega odbora in disciplinskega sodnika ZNTS.
 • 21.02.2022 | Trenerji
  Razpis za dousposabljanje trenerjev, športni delavec 2
  Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja 2. stopnje sprejetih po Zakonu o športu.
 • 26.01.2022 | Trenerji
  Razrešeni organi ZNTS
  V ponedeljek, 24.1.2022 je v Nacionalnem nogometnem Centru Brdo potekalo zasedanje izredne Skupščine Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS).
 • 17.01.2022 | Trenerji
  Sklicana izredna skupščina ZNTS
  Upravni odbor Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je na zahtevo treh članic ZNTS sprejel sklep o zasedanju izredne skupščine ZNTS, ki bo v ponedeljek 24. januarja 2022 ob 17.00 v Nacionalnem nogometnem centru Brdo.

DELI NA