30.12.2022 | NZS
Po 30. seji IO NZS

Izvršni odbor je na svoji zadnji seji v letu 2022 poleg sprememb za vključevanje mladih in doma vzgojenih igralcev v članske ekipe ter podaljšanja pogodb direktorju reprezentanc in selektorjem nekaterih reprezentanc sprejel še nekaj pomembnejših sklepov, ki jih povzemamo v naslednjih vrsticah.

Kategorizacija stadionov in nov Pravilnik o nogometni infrastrukturi

NZS je v skladu s smernicami in navodili Uefe, ki je v letu 2022 sprejela nov Pravilnik o licenciranju nogometnih klubov in finančni vzdržnosti, sprejela Pravilnik o nogometni infrastrukturi, ki ga je pripravila strokovna služba NZS in sledi infrastrukturnemu pravilniku UEFA. Ta povzema in dopolnjuje obstoječo ureditev infrastrukturnih kriterijev iz pravilnika o licenciranju nogometnih klubov.

Novi pravilnik predpisuje minimalne kriterije za izvedbo kategorizacije in stadione razvršča v štiri kategorije, pri čemer je kategorija stadiona S-4 minimalna zahteva za igranje v 1. SNL, kategorija S-3 za igranje v 2. SNL, S-2 za igranje v 3. SNL in SŽNL, kategorija S-1 pa za igranje v ligah MNZ.

Pravilnik sicer glede na posamezne kategorije predpisuje tudi določene novosti, med njimi postaja obvezen kriterij »platforme za kamere«, ki predvideva mesta za snemanje tekem na stadionih kategorij S-4, S-3 in S-2, ogrevanje talnih površin od sezone 2026/27 naprej (S-4), obvezen digitalni semafor od 2024/25 naprej (S-4), določa pa tudi moč razsvetljave in predpripravo za uporabo LED panojev na določenih kategorijah stadionov.

UEFA solidarnostna sredstva iz naslova UEFA klubskih tekmovanj za delo z mladimi v sezoni 2022/2023

Izvršni odbor je na 30. seji sprejel tudi sklepe o razdelitvi solidarnostnih sredstev UEFA za delo z mladimi 2022/23.

Solidarnostna sredstva iz naslova UEFA klubskih tekmovanj so sredstva evropske nogometne zveze, ki jih NZS razdeli med klube. Višina sredstev je odvisna tudi od uspešnih nastopov slovenskih klubov v Evropi. Zaradi dobrih nastopov NŠ Mura v UEFA Konferenčni ligi so iz sezone 2021/22 na voljo sredstva v skupni višini 1.675.000 EUR za tekmovalno leto 2022/23 in so namenjena za razvoj mladinskega klubskega nogometa. Sredstva se razdelijo po naslednjem ključu:

  • med klube, ki nastopajo v 1. SNL in klube 1. SML/SKL, ki nimajo članske ekipe v 1. SNL, se razdeli 80 % skupnega zneska, oziroma 1.340.000, kar pomeni, da vsak klub prejme 95.714,29 EUR.
  • Klubom 2. SML/SKL (vzhod in zahod) se dodeli 20 % skupnega zneska, oziroma 335.000 EUR, kar pomeni, da vsak klub prejme 17.631,58 EUR.

Solidarnostna sredstva so, na izrecno zahtevo Uefe, razdeljena namensko za izvajanje razvojnih mladinskih programov, zato bo NZS polovico sredstev razdelila upravičencem v letu 2023, drugo polovici pa po končanem preverjanju namenske porabe sredstev do konca tekmovalne sezone 2022/23.

Koledar tekmovanj za moška in ženska tekmovanja v spomladanskem delu 2022/2023

Izvršni odbor je potrdil tudi predlog sprememb koledarja tekmovanj za moška in ženska tekmovanja v spomladanskem delu aktualne sezone. V obstoječi koledar so bili dodani termini drugega kroga kvalifikacij za EP za reprezentanci U17 in U19, za nemoten potek prvenstva v 1. SML/SKL pa se pričetek prestavi na 25. februar. V koledar za moška tekmovanja so se umestili še termini kvalifikacij za popolnitev 1. SML, 2. SML vzhod in zahod ter 2. SKL/U15 vzhod in zahod.

Koledar ženskih tekmovanj določa termine v ženskih tekmovanjih v 1. SŽNL, DU17, DU15 in DU13, kakor tudi vseh reprezentančnih aktivnosti reprezentanca A, U18 in U17 v spomladanskem delu.

Trajna sprememba Pravil nogometne igre (Pravilo 3) in število rezervnih igralcev

Začasna dopolnitev Pravila 3 Pravil nogometne igre, ki je dala tekmovalnim organom na reprezentančnem in klubskem nivoju možnost, da uvedejo pet menjav v tekmovanjih pod svojim okriljem, je sedaj stalno vključena v Pravilo tri.

Število dovoljenih menjav na katerikoli tekmi, ki se igra v okviru uradnega tekmovanja, določi FIFA, konfederacija ali nacionalna zveza, tako v moških ali ženskih tekmovanjih, teh menjav pa je sedaj lahko največ pet. V Sloveniji je pravilo sprejeto za 1. SNL, 2. SNL, 3. SNL, SŽNL, pokalnem tekmovanju in v ženskem pokalu.

Pet menjav ekipa lahko, kot doslej, uporabi v največ treh prekinitvah, medtem ko prekinitev med polčasom ne šteje kot prekinitev. Če obe ekipi menjavo opravita istočasno, se prekinitev šteje obema ekipama kot ena izmed treh možnosti za menjavo. Neizkoriščene menjave in prekinitve za menjavo se lahko izkoristijo v podaljških, v tekmovanjih, kjer tekmovalna pravila dovoljujejo dodatno menjavo v podaljških, pa bosta imeli ekipi na voljo dodatno prekinitev za menjavo.

Razpis za novoustanovljene klube v letu 2023

NZS je tudi v letu 2023 pripravila razpis za novoustanovljene klube, ki velja za klube, ustanovljene v letu 2023. Ob dejstvu, da doslej še ni prejel pomoči, mora klub izpolnjevati še pogoj, da je registriran član MNZ in vpisan v register klubov NZS, ima najmanj dve ekipi v različnih starostnih kategorijah in z vsaj eno mlajšo ekipo tekmuje v uradnih ligaških tekmovanjih pod okriljem NZS.

Novoustanovljeni nogometni klubi bodo prejeli 1.000 EUR sofinanciranja, od tega bo polovica v obliki športne opreme. Novoustanovljeni klubi malega nogometa bodo prejeli 500 EUR sofinanciranja, polovica zneska bo prav tako razdeljena v obliki športne opreme.

Razpis za priznanja NZS za leto 2022

Nogometna zveza Slovenije vsako leto na redni letni Skupščini podeli priznanja za dosežke pri delu in izjemne zasluge v nogometu, kakor določa Pravilnik o priznanjih NZS. Zato je izvršni odbor sprejel sklep o razpisu za podelitev priznanj NZS za leto 2022. Članice NZS lahko v skladu s pravilnikom za priznanja predlagajo podelitev naziva častni član, plakete NZS in medalje. Obenem so Medobčinske nogometne zveze dolžne predlagati nogometne klube s svojega področja za priznanja Plaketa NZS z zlatim vencem za 100 let delovanja, plaketa NZS s srebrnim vencem za 75 let delovanja in Plaketa NZS za 50 let delovanja.

Članice morajo pisne predloge z obrazložitvijo oddati do 31. januarja 2023.

Pravilnik o licenciranju nogometnih klubov in finančni vzdržnosti

Izvršni odbor Uefe je 7. aprila 2022 sprejel Pravilnik o licenciranju nogometnih klubov in finančni vzdržnosti, ki je rezultat popolnega in celovitega pregleda, ki upošteva izkušnje, pridobljene v zadnjih štirih letih, ter spremembe v športnem in gospodarskem okolju.

Prav tako je Izvršni odbor Uefe 10. maja 2022 sprejel Predpise za licenciranje klubov v UEFA Ligi prvakinj, katerih cilji so podpirati in prispevati k nadaljnjemu razvoju ženske igre v Evropi, tako na evropski kot nacionalni ravni, ter dvigniti standarde in profesionalizirati ženski nogomet z regulativnimi mehanizmi.

V skladu z obveznostmi podeljevalcev licenc mora NZS zagotoviti, da so vse navedene spremembe in dopolnitve UEFA licenčnih predpisov vključene v državne predpise o licenciranju nogometnih klubov.

NZS s spremembami pravilnika o licenciranju nogometnih klubov in finančni vzdržnosti usklajuje državna licenčna pravila s spremembami in dopolnitvami UEFA regulative ter zahteve primerno uveljavlja tudi za različne nivoje tekmovanj NZS, za katere se uporablja sistem licenciranja nogometnih klubov.

Več informacij o spremembah pravilnika o licenciranju nogometnih klubov in finančni vzdržnosti najdete v Okrožnici 56/22.

Tekst: NZS/MaK

SORODNE NOVICE

DELI NA