Značka nogometaša

Značka nogometaša

Tekmovanje za značko nogometaša v Sloveniji poteka od leta 1996 in sicer za otroke do 10. leta starosti. Tekmovanje je bilo uvedeno iz 2 osnovnih razlogov: - povečanje števila aktivnega članstva in - povečanja zanimanja za nogomet.

Oba cilja sta bila dosežena. Število aktivnega članstva se je povečalo od 22 078 na sedanjih 31 796. Zanimanje za nogomet pa je enormno naraslo. Seveda so k temu največ pripomogli uspehi NK Maribor z uspešnimi nastopi v Ligi prvakov in predvsem uspešni nastopi reprezentance v kvalifikacijskih tekmovanjih in udeležbo na Evropskem (l.2000) in Svetovnem (l.2002) prvenstvu. Žal kljub povečanemu številu aktivnega članstva in zanimanju za nogomet za razvitimi in uspešnimi, mnogokrat tudi manj uspešnimi nogometnimi državami še vedno močno zaostajamo. Zato moramo tudi v bodoče skrbeti za uresničitev postavljenih ciljev. Tekmovanje za značko nogometaša za otroke do 10 leta je prav gotovo ena od poti za doseganje tega cilja.

Tekmovanje za Značko nogometaša naj bi bil začetek vključevanja v nogomet (otroci do 10. leta starosti). Otroci bi osvojena znanja pridobljena v prosti neorganizirani igri na dvorišču, v šoli v družbi sovrstnikov lahko preverjali in bi za uspešno opravljene naloge pred večjim številom gledalcev prejeli tudi priznanje. Nogometnim delavcem v klubih bi takšna tekmovanja omogočila vključevanje teh otrok v moštva.

Za tekmovanje otrok so vedno zainteresirani starši, ki na takšnih prireditvah, ne glede na različne razloge, zelo radi sodelujejo. Ker naj bi bila preverjanja znanja organizirana praviloma pred in med tekmo članskih moštev, bi to verjetno vplivalo tudi na povečanje zanimanja za nogomet, na pridobitev novih gledalcev tudi potencialnih kandidatov za morebitne funkcionarje v klubih. Z uvajanjem tekmovanja za bronasto, srebrno in zlato značko Medobčinskih nogometnih zvez in Nogometne zveze Slovenije se to tekmovanje širi še na starostne kategorije od 10. leta dalje.

Tekmovanje vsebuje opravljanje tehničnih in posamičnih taktičnih nalog, povezanih delno tudi z motoričnimi sposobnostmi, to je s specifičnimi motoričnimi sposobnostmi nogometaša, ki so posebej pomembne za uspešno igranje nogometa. Preverjanje teh sposobnosti omogoča tudi ustrezno načrtovanje procesa treninga in s tem izboljšanje teh sposobnosti.

Cilj tekmovalcev, aktivnih nogometašev, naj bi bilo postopno napredovanje skladno z njihovim biološkim razvojem in nogometnimi sposobnostmi. Osvojena zlata značka na koncu, naj bi potrdila ne le razvoj sposobnosti, temveč tudi načrtnosti dela in prizadevnosti.

 Značka nogometaša.pdf ( kB)

DELI NA