Volitve 2021

Volilna komisija je na svojih sejah dne 7. 4. 2021 in 15. 4. 2021 v skladu s Statutom in Pravilnikom o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS preizkusila skladnost vloženih kandidatur za predsednika in člane Nadzornega odbora NZS ter predsednika in člane Arbitražnega sveta NZS in z žrebom določila sezname z imeni kandidatov.

Komisija je prejela naslednje pravočasne in popolne kandidature za predsednika in člane Nadzornega odbora ter predsednika in člane Arbitražnega sveta ter z žrebom določila sezname kandidatov, kot sledi:

Kandidata za predsednika Nadzornega odbora NZS (z navedbo predlagateljev, vrstni red določen z žrebom):

1. Darko Marinčič

MNZ Ljubljana

2. Marko Čepelnik

MNZ Celje

Kandidati za člane Nadzornega odbora NZS (z navedbo predlagateljev, vrstni red določen z žrebom):

1. Benjamin Panikvar

MNZ Ptuj

2. Dušan Jovanovič

MNZ Maribor

3. Mihael Kebe

Zveza nogometnih trenerjev Slovenije

4. Urša Jereb

MNZ Nova Gorica

5. Andrej Pečelin MNZ Lendava

Kandidata za predsednika Arbitražnega sveta NZS (z navedbo predlagateljev):

1. Borut Novak

MNZ Ljubljana

Kandidati za člane Arbitražnega sveta NZS (z navedbo predlagateljev, vrstni red določen z žrebom):

1. Rudi Antolin

MNZ Gorenjske-Kranj

2. Igor Magdič

MNZ Lendava

3. Davor Ozmec

MNZ Maribor

4. Božidar Crnkovič MNZ Murska Sobota


Vrstni red kandidatov bo v skladu z določili Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS upoštevan pri izvedbi volitev na Skupščini NZS dne 20. 5. 2021.

 

GRADIVO:

 

Volitve v Nadzorni odbor in Arbitražni svet NZS

08-21_Sklic skupščine NZS in razpis volitev v Nadzorni odbor in Arbitražni svet

12-21_Razpis volitev v Nadzorni odbor in Arbitražni svet

15-21_Sklic skupščine NZS in razpis volitev v Nadzorni odbor in Arbitražni svet

19/21 - Volitve NZS 2021 – Seznam kandidatur in vrstni red kandidatov na volitvah za predsednika in člane Nadzornega odbora NZS ter predsednika in člane Arbitražnega sveta NZS

 

DELI NA