Volitve 2020

Volilna komisija NZS je na svoji seji dne 17.09.2020 v skladu s svojimi pristojnostmi potrdila volilne obrazce ter sprejela sklepe o rokih in načinu vlaganja kandidatur.

Predloge kandidatur je bilo potrebno v pisni obliki vložiti najkasneje petnajsti dan pred dnevom glasovanja, in sicer do 9. oktobra 2020.

Volilna komisija NZS je na svoji 2. seji dne 15.10.2020 v skladu s Statutom in Pravilnikom o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS preizkusila skladnost vloženih kandidatur za predsednika in podpredsednike NZS ter z žrebom določila vrstni red kandidatov za predsednika NZS ter podpredsednike NZS.

Komisija je prejela naslednje pravočasne in popolne kandidature za predsednika in podpredsednike NZS ter določila vrstni red kandidatov, kot sledi:

Kandidat za predsednika NZS (z navedbo predlagateljev po abecednem vrstnem redu):

1. Radenko Mijatović (MNZ Celje, MNZ Lendava, MNZ Ljubljana, MNZ Maribor, MNZ Murska Sobota, MNZ Ptuj, ZNSS)

Kandidati za podpredsednike NZS (po vrstnem redu, določenem z žrebom; z navedbo predlagateljev):

1. Dejan Germič (MNZ Maribor)
2. Danilo Kacijan (MNZ Murska Sobota)
3. Stanko Glažar (MNZ Ptuj)
4. Gvido Mravljak (MNZ Ljubljana)
5. Tamara Šnofl (NK Kungota, KMN Miklavž, NK Slivnica, NK Paloma, ŠD Partizan Pesnica, NK Jarenina, KMN Slovenske gorice, ŠD Jakobski dol, NK Lenart, NK Malečnik, NK Serdica, KMN Sv. Trojica, KMN Benedikt, NK Rače, ŠD Radlje ob Dravi, NK Vojnik, NK Vransko, NK Šentjur, NK Galeb Ankaran, ND Posavje Krško, NK Komen, NK Laško)

Vrstni red kandidatov bo v skladu z določili Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS upoštevan pri izvedbi volitev na Skupščini NZS dne 26.10.2020.

DELI NA