Fotografija je sprejeta.


Vključite se in pomagajte k boljšemu razumevanju nogometne zgodovine!

100 let krovne nogometne organizacije na Slovenskem

Nogometna zveza Slovenije bo v letu 2020 praznovala 100 let krovne nogometne organizacije na Slovenskem. NZS želi v okviru jubileja pridobiti čim več zgodovinskih fotografij, ki na kakršenkoli način prikazujejo pomembnejše nogometne motive iz preteklosti. Izbrane fotografije bodo digitalizirane in uporabljene na spletni strani NZS, publikaciji ter v Muzeju športa (oddelek Zavoda za Šport RS Planica). NZS in Muzej športa bosta fotografije podpisala, hranila in uporabljala za javne razstave, raziskave, izobraževanja in objave v okviru svojih dejavnosti, gradivo pa dajala na uporabo vsem tretjim osebam. Avtorji fotografij lahko Nogometni zvezi Slovenije oziroma Muzeju Športa podarijo fotografije tudi v fizični obliki.
(opcijsko)

(tekmovanje, ekipa, osebe)

Avtor fotografije:
(To polje je namenjeno poljubnim komentarjem in opombam, ki jih avtor fotografije želi posredovati) 

Udeleženci z oddajo fotografij naročniku zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji fotografij in kot taki izključni imetniki avtorskih pravic in da na teh fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb.
Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na NZS in Muzej športa pa prenese materialne avtorske pravice, na način kot sledi:
  • prenos materialnih pravic je neizključen,
  • prenos materialnih pravic velja za nedoločen čas,
  • NZS in Muzej športa bosta dela uporabljala skladno z nameni, opredeljenimi v javnem povabilu;
  • NZS in Muzej športa lahko ob upoštevanju namenov uporabe pridobljene pravice prenašata naprej tretjim osebam.
Pridobljeni kontaktni podatki bodo uporabljeni samo za namen, s katerimi so bili zbrani in bodo shranjeni dokler namen ne bo dosežen.