Dekliški nogometni oddelek

DEKLIŠKI NOGOMETNI ODDELE NUDI:

PODPORO NA ŠPORNEM PODROČJU:  

- kvalitetne treninge pod vodstvom selektoric NZS
- športna vzgoja kot podpora specialnim treningom,
- fizioterapevtska obravnava
- sodelovanje s športnim psihologom.

PODPORO NA ŠOLSKEM PODROČJU:

- napovedano pisno in ustno ocenjevanje
- dodatno razlago in utrjevanje znanja (GUD ure)
- dodatno prilagajanje učnih obveznosti za športno zelo obremenjene dijakinje 

 Zloženka.pdf ( kB)

Informativni dan: 10.2.2017 ob 12.00

DELI NA