VPIS V NOGOMETNI ODDELEK V ŠOLSKEM LETU 2017/18


Zakaj bi postal dijak nogometnega oddelka Gimnazije Šiška?


Informativni dan za vpis v nogometni oddelek bo v petek, 10. 2. 2017 ob 12.00 uri.

Kandidati za nogometni oddelek se vpisujejo v program Gimnazija/š. Dijaki nogometnega razreda šolanje zaključijo z maturo, bivajo v dijaškem domu in trenirajo pod vodstvom trenerjev NZS. V skladu s postopkom vpisa bodo v program Gimnazija/š sprejeti tisti dijaki, ki izpolnjujejo posebni vpisni pogoj za program Gimnazija/š (športni kriteriji). V primeru omejitve vpisa bodo izbrani dijaki z večjim številom točk (učni kriterij) ne glede na šport, ki ga trenirajo. Izmed  po športnih in učnih kriterijih sprejetih kandidatov  bodo najboljši nogometaši (šele sedaj je pomembna panoga!) povabljeni v nogometni razred:

  • najprej bodo v razred razporejeni dva do trije najboljši vratarji,
  • nato vsi kandidati s statusom A,
  • nato tisti s statusom B in
  • nazadnje še kandidati s statusom C.

Če v nogometnem razredu ne bo dovolj prostora za vse kandidate z istim statusom, bodo v nogometni razred izbrani tisti, ki bodo imeli boljše rezultate na  testiranju NZS*, ostali kandidati bodo razporejeni v klasični športni oddelek. Kandidati, ki ne bodo sprejeti v program Gimnazija/š, se bodo v skladu s postopkom vpisa lahko vpisali na druge srednje šole (rangiranje po prvem krogu; vpis na šolo, ki  ima prostor po drugem krogu), in če bo prostor lahko tudi v program Gimnazija (splošni oddelek) naše šole. Kandidati, ki bodo sprejeti v program Gimnazija/š, pa ne bodo razporejeni v nogometni oddelek, lahko (po drugem krogu vpisa) prenesejo prijavo na šolo, ki še ima prostor.   
TESTIRANJE NZS: Vsi kandidati za športni nogometni internarski oddelek morajo opraviti testiranje. Testiranje vsebuje dva antropometrična testa  (telesna višina, telesna teža), šest motoričnih testov (skok v daljino z mesta, šprint na 20m,  tek s spremembo smeri, vodenje s spremembo smeri, kombiniran polkrog) in oceno uspešnosti v igri. To so standardni testi, s katerimi se spremlja tudi napredek reprezentantov. 


Testiranje bo 7. marca 2017 ob 15.00 v Parku Šiška, Milčinskega 2, Ljubljana, na igrišču z umetno travo.
Testiranja motoričnih sposobnosti so obvezna za vse kandidate, ki se želijo vpisati v nogometni športni nogometni oddelek internatskega tipa, vsi ostali kandidati s panogo nogomet imajo možnost izboljšanja kategorizacije. S seboj imej športno opremo za testiranje na zunanjih igriščih, na umetni travi (obutev naj bo primerna za umetno travo- »kopačke«).

S seboj imej tudi izpolnjen priloženi vprašalnik.

V primeru poškodbe ali bolezni,  obvesti izvajalce testiranja na NZS na tel.: 031 789 788 (Dejan Jelnikar)

 Če se ne boš udeležil testiranja ali izvajalce ne boš obvestil o vzroku izostanka, te bomo na Gimnaziji Šiška vodili v evidenci kandidatov za klasični športni oddelek in imaš kategorizacijo C. Vsi kandidati letnika 2002 in mlajši imajo zaenkrat s strani NZS dodeljeno kategorizacijo C.

DELI NA