Volitve

Volilna komisija je na svoji 2. seji dne 10.04.2017 preizkusila skladnost vloženih kandidatur za predsednika in člane Nadzornega odbora NZS ter predsednika in člane Arbitražnega sveta NZS. Komisija je ugotovila, da so vse kandidature pravočasne in popolne, ter z žrebom določila sezname z imeni kandidatov, kot sledi:

Kandidata za predsednika Nadzornega odbora NZS (z navedbo predlagateljev):

1. Jože Klinc

MNZ Ptuj

2. Darko Marinčič

MNZ Ljubljana

Kandidati za člane Nadzornega odbora NZS (z navedbo predlagateljev):

1. Marjan Vučko

ZNTS

2. Romana Lesjak

MNZ Maribor

3. Andrej Pečelin

MNZ Lendava

4. Dušan Jerončič

MNZ Nova Gorica

Kandidata za predsednika Arbitražnega sveta NZS (z navedbo predlagateljev):

1. Janez Gradin

MNZ Murska Sobota

2. Borut Novak

MNZ Ljubljana

Kandidati za člane Arbitražnega sveta NZS (z navedbo predlagateljev):

1. Branko Ferenčak

MNZ Lendava

2. Tomaž Sulič

MNZ Nova Gorica

3. Danijel Lorbek

MNZ Maribor

Volilna komisija je z žrebom določila tudi vrstni red kandidatov za nezasedeno mesto podpredsednika NZS (z navedbo predlagateljev):

1. Stanislav Glažar

MNZ Ptuj

2. Bojan Prašnikar

ZNTS

Vrstni red kandidatov bo v skladu z določili Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS upoštevan pri izvedbi volitev na Skupščini NZS dne 20.04.2017.

 

GRADIVO:

 

 VOLITVE 2017_gradivo_V1.0_20032017.pdf ( kB)

 12-17_Sklic skupščine NZS in razpis volitev 2017_20032017.pdf ( kB)

 2.0_Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov NZS_V1.3_14032017.pdf ( kB)

 OBR01_VOLITVE 2017_Kandidatura_V1.0_14032017.docx ( kB)

 OBR02_VOLITVE 2017_Zapisnik organa člana NZS_V1.0_14032017.docx ( kB)

 OBR03_VOLITVE 2017_Soglasje kandidata_V1.0_14032017.docx ( kB)

 15-17_Volitve 2017 - Seznam kandidatur in vrstni red kandidatov_10042017....pdf ( kB)

 

DELI NA