Program talenti in mentorji

Program talentov in mentorjev je program, ki ga vzpodbuja in financira Evropska nogometna zveza (UEFA). Zveza nogometnih sodnikov Slovenije je bila ena izmed njenih prvih članic, ki je ta program implementirala v svoj sistem izobraževanja. Namen programa je vzpostavitev piramidalnega sistema delovanja tako na nacionalnem nivoju, kakor tudi v podsistemih na nivoju društev ter v tem okviru izobraževanje praviloma mlajših potencialnih sodnikov. Le – ti se ponavadi na nacionalnem nivoju (A oziroma A-1 liste sodnikov) še ne nahajajo, obetajo pa, da bi v prihodnosti to raven lahko dosegli.

V kolikor društva na začetku posameznega koledarskega leta ocenijo, da imajo kandidata, ki obeta, lahko predlagajo kandidata za vključitev v III. nivo talentov. Kandidati so nato tekom leta večkrat fizično testirani, preverjeni iz teoretičnih pravil nogometne igre, udeležujejo se seminarjev, sestankov in treningov z vodjo programa in so večkrat v letu spremljani na tekmah s strani kontrolorjev sojenja.

Kandidati, ki so zadovoljili kriterijem se nato po predlogu komisije za sodniške zadeve v naslednjem koledarskem letu praviloma uvrstijo v III. nivo talentov, v katerem lahko praviloma ostanejo največ 2 leti. V tem nivoju so talenti poleg vseh naštetih aktivnosti kandidatov za III. nivo talentov še pogosteje spremljani s strani kontrolorjev, več pa je tudi izobraževalnih vsebin.

II. in I. nivoju talentov delo poteka na način, da ima sodnik talent inštruktorja – mentorja, ki ga tekom posameznega leta najmanj šestkrat gleda na tekmah in na koncu poda poročilo o morebitnem napredku.
Pri tem so sodniki v I. skupini pravilo tisti, ki se na A listi že nahajajo, v II. pa praviloma tisti, ki se na A listi še ne nahajajo.

Na ta način se vzpostavlja piramidalni sistem delovanja in izobraževanja Zveze nogometnih sodnikov Slovenije ne le na nacionalnem nivoju, temveč tudi v podsistemih – na nivoju društev.

Vodja celotnega »talents & mentors program« je David Mcdowell, v okviru programa pa mu kot vodja II. nivoja pomaga Robert Krajnc, kot vodja III. nivoja Robert Zirnstein.

 

Posamezni nivoji talentov 2017:

 

1. NIVO:  Zirnstein Kevin - MDNS Koper, l. 1991

           Kordež Matic - MDNS Maribor, l. 1992

                 Kos Blaž - DNS Ljubljana, l. 1990

                 Halilovič Denis - MDNS Celje, l. 1990

                 Gergič Nejc - MDNS Maribor, l. 1990

                 Šabanagič Denis - DNS Ljubjana, l. 1989

                  Kondič Božo - DNS Ljubljana, i. 1990

 

2. NIVO:  Gros Ben - DNSG Kranj, l. 1988

                  Kouter Denis - MDNS Ptuj, l. 1990

                  Klančar Jaka - DNS Ljubljana, l. 1993

                  Golob Janko - MDNS Ptuj, l. 1994

      Hliš Alen - MDNS Ptuj, l. 1994

                  Mali Tim - MDNS Maribor, l. 1992

                  Jerič Anže - DNSG Kranj, l. 1992

                  Begič Amel - DNS Ljubljana, l. 1992

                  Jerman Danijel - MDNS Koper, l. 1991

                  Šašivarevič Ermin - MDNS Celje, l. 1990

 

3. NIVO: Nolimal Matevž - DNS Ljubljana, l. 1994

                Novarlič Damjan - MDNS Maribor, l. 1994

                Antolin Damjana - MDNS Lendava, l. 1994

                Jelovčan Tadej - DNSG Kranj l. 1995

                Rumež Aleš - MDNS Ptuj, l. 1992

                Balažič Alen - DNS Ljubljana, l. 1990

                Omerzel Andrej - MDNS Maribor, l. 1993

                Matoša Martin - DNS Ljubljana, l. 1995

   Tozan Mateo - MDNS Koper, l. 1997

   Jeseničnik Kotnik Mitja - MDNS Maribor, l.1992

   Pintarič Mark -  DNS Ljubljana, l. 1992

   Medvešček Blaž - DNSG Kranj, l. 1995

   Jezeršek Tomaž  MDNS Maribor, l. 1993

  Gabrovec Marko - MDNS Maribor, l. 1992

  Poberaj Jakob - MDNS nova Gorica, l.

Program talentov za pomočnike sodnike:

V program za talente pomočnike sodnikov pa so praviloma vključeni kandidati, ki že sodijo na nivoju 3. SNL, pri čemer so bo v bodoče tudi tu program še dodatno razširil v podsisteme, na nivjeo društev. Poleg tega, da je na pomočnikih sodnika tekom leta še posebna pozornost imajo le - ti še dodatna izobraževanja, usposabljanja, treninge, opravljajo pa tudi individualno analizo z vodjem usposabljanja za pomočnike g. Novarlić Zoranom. 

Od začetka programa je 16 od 25 pomočnikov sodnika pridobila status pomočnika 1.SNL, od tega so štirje postali mednarodni pomočniki sodniki (Vukan, Praprotnik, Klančnik, Vidali, Kovacic A.).

DELI NA