Program talenti in mentorji

Program talentov in mentorjev je program, ki ga vzpodbuja in financira Evropska nogometna zveza (UEFA). Zveza nogometnih sodnikov Slovenije je bila ena izmed njenih prvih članic, ki je ta program implementirala v svoj sistem izobraževanja. Namen programa je vzpostavitev piramidalnega sistema delovanja tako na nacionalnem nivoju, kakor tudi v podsistemih na nivoju društev ter v tem okviru izobraževanje praviloma mlajših potencialnih sodnikov. Le – ti se ponavadi na nacionalnem nivoju (A oziroma A-1 liste sodnikov) še ne nahajajo, obetajo pa, da bi v prihodnosti to raven lahko dosegli.

V kolikor društva na začetku posameznega koledarskega leta ocenijo, da imajo kandidata, ki obeta, lahko predlagajo kandidata za vključitev v III. nivo talentov. Kandidati so nato tekom leta večkrat fizično testirani, preverjeni iz teoretičnih pravil nogometne igre, udeležujejo se seminarjev, sestankov in treningov z vodjo programa in so večkrat v letu spremljani na tekmah s strani kontrolorjev sojenja.

Kandidati, ki so zadovoljili kriterijem se nato po predlogu komisije za sodniške zadeve v naslednjem koledarskem letu praviloma uvrstijo v III. nivo talentov, v katerem lahko praviloma ostanejo največ 2 leti. V tem nivoju so talenti poleg vseh naštetih aktivnosti kandidatov za III. nivo talentov še pogosteje spremljani s strani kontrolorjev, več pa je tudi izobraževalnih vsebin.

II. in I. nivoju talentov delo poteka na način, da ima sodnik talent inštruktorja – mentorja, ki ga tekom posameznega leta najmanj šestkrat gleda na tekmah in na koncu poda poročilo o morebitnem napredku.
Pri tem so sodniki v I. skupini pravilo tisti, ki se na A listi že nahajajo, v II. pa praviloma tisti, ki se na A listi še ne nahajajo.

Na ta način se vzpostavlja piramidalni sistem delovanja in izobraževanja Zveze nogometnih sodnikov Slovenije ne le na nacionalnem nivoju, temveč tudi v podsistemih – na nivoju društev.

Vodja celotnega »talents & mentors program« je David Mcdowell, v okviru programa pa mu kot vodja II. nivoja pomaga Robert Krajnc, kot vodja III. nivoja Žiga Dobrun.

Posamezni nivoji talentov v letu 2018:

1. NIVO:  Begič Amel - DNS Ljubljana, i. 1992

                 Halilovič Denis - MDNS Celje, l. 1990

                 Gergič Nejc - MDNS Maribor, l. 1990

                 Šabanagič Denis - DNS Ljubjana, l. 1989

                 Kondič Božo - DNS Ljubljana, i. 1990

 

2. NIVO: Matoša Martin - DNS Ljubljana, l. 1995

                 Novarlič Damjan – MDNS Maribor, l. 1994

                 Klančar Jaka - DNS Ljubljana, l. 1993

                 Golob Janko - MDNS Ptuj, l. 1994

                 Hliš Alen - MDNS Ptuj, l. 1994

                 Mateo Tozan - MDNS Koper, l. 1997

                 Jerman Danijel - MDNS Koper, l. 1991

                 Šašivarevič Ermin - MDNS Celje, l. 1990

  

3. NIVO:  Bavrlič Dejan - DNS Kranj, l. 1995

                 Božičko Simon - MDNS Ptuj, l. 1991

                 Jazbec Žan – DNS Ljubljana, l. 1992

                 Rumež Aleš - MDNS Ptuj, l. 1992

                 Balažič Alen - DNS Ljubljana, l. 1990

                 Hrvacki Jure - MDNS Maribor, l. 1994

                 Kocbek Tilen - DNS Murska Sobota, l. 1995

                 Lukšič Jan - DNS Ljubljana, l. 1991

                 Medvešček Blaž - DNSG Kranj, l. 1995

                 Jezeršek Tomaž  MDNS Maribor, l. 1993

                 Gabrovec Marko - MDNS Maribor, l. 1992

                 Poberaj Jakob - MDNS Nova Gorica, l. 1994

                 Pintarič Tilen – MDNS Lendava, l. 1998

                 Rađevič Uroš – MDNS Maribor, l. 1995

Program talentov za pomočnike sodnike:

V program za talente pomočnike sodnikov pa so praviloma vključeni kandidati, ki že sodijo na nivoju 3. SNL, pri čemer so bo v bodoče tudi tu program še dodatno razširil v podsisteme, na nivjeo društev. Poleg tega, da je na pomočnikih sodnika tekom leta še posebna pozornost imajo le - ti še dodatna izobraževanja, usposabljanja, treninge, opravljajo pa tudi individualno analizo z vodjem usposabljanja za pomočnike g. Novarlić Zoranom. 

Od začetka programa je 16 od 25 pomočnikov sodnika pridobila status pomočnika 1.SNL, od tega so štirje postali mednarodni pomočniki sodniki (Vukan, Praprotnik, Klančnik, Vidali, Kovacic A.).

DELI NA