IZVRŠNI ODBOR, NADZORNI ODBOR IN ARBITRAŽNI SVET


IO NZS (2015-2019)

mag. Rade Mijatović (podpredsednik)
Milan Jarc (podpredsednik)
mag. Stanko Glažar (podpredsednik)
Franci Zavrl (podpredsednik)
Vlado Močnik (MNZ Celje)
Blaž Vidmar (MNZ Gorenjska)
Jani Bačič (MNZ Koper)
Branko Gros (MNZ Lendava)
Janez Gradin (MNZ Ljubljana)
Danilo Kacijan (MNZ Murska Sobota)
Dušan Bezjak (MNZ Nova Gorica)
mag. Rudi Bračič (ZNTS)
Vladmir Šajn (ZNSS)
Janko Turk (MNZ Ptuj)
Sebastijan Harc (MNZ Maribor)
 

NADZORNI ODBOR


Predsednik nadzornega odbora NZS:
Jože Klinc

Člani nadzornega odbora NZS:
Darko Marinčič, Marjan Vučko, Dušan Jerončič, Andrej Pečelin

 

ARBITRAŽNI SVET


Predsednik arbitražnega sveta NZS:
Gvido Mravljak
 
Člani arbitražnega sveta NZS: 
Marjan Drvarič, Tomaž Sulič, Božidar Kukovič, Niko Kolar

DELI NA